Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Městská policie Mělník informuje

V pátek 6.4. dopoledne řešila městská policie případ volně pobíhajícího psa – menšího křížence, který běhal po  vestibulu obchodního domu. Než byl pes odchycen odchytovou službou  a umístěn do útulku, stihl pokousat jednu ženu. Pes byl přihlášen, měl známku, majitelku se podařilo kontaktovat. Strážníci se také kontaktovali s pokousanou ženou, aby zprostředkovali předání potvrzení  o   očkování  a  zdravotním stavu psa, které na služebnu donesla majitelka psa, která dostala za to, že psa nechala volně pobíhat po městě, blokovou pokutu 500 Kč.

 

Dne   6.4.2007  v  14:45  hodin  strážníci vyrazili do supermarketu PLUS,  kde byl zadržen pachatel drobné  krádeže. Mladík z Mělníka zde odcizil zboží za 200Kč a byla mu vyměřena bloková pokuta.

 

Dne 6.4. v 15:00 strážníci vyjeli Nůšařské ulice, kde měly ležet na zemi dvě osoby. Po příjezdu na místo zde za ubytovnou Agrostavu nalezli na zemi muže s poraněním hlavy, který jevil známky  požití  alkoholických   nápojů nebo jiné návykové látky. Hlídce se nepodařilo muže vzbudit . Na místo zavolali RZS, jejíž lékař konstatoval, že  se jedná  pouze  o  povrchové  zranění a muž je jen v podnapilém stavu.

 

Dne 7.4.2007 v 11:20  hodin strážníci udělili pokutu ve výši 300 Kč ženě z Mimoně v supermarketu EVA, neboť si do rukávu strčila SPEED STICK  v  hodnotě  80 Kč a chtěl bez placení odejít z prodejny.

 

Dne 7.4. v 15:47 bylo na  služebnu MP oznámeno, že v přístavu u  mostu  kotví německá  výletní loď a že dva kluci na gumovém člunu ze  strany od řeky zkouší  okna,  asi  zda  jdou  otevřít.  Hlídka  MP  se  následně  dostavila na místo určení, kde bylo zjištěno, že pracovníci z  posádky lodi provádějí mytí oken.

 

Dne 7.4.2007 v 22:30 hodin bylo na linku 156 oznámeno, že v ul. Českolipské poblíž restaurace U Jelínků došlo k dopravní nehodě.  Hlídka na místě zjistila, že v porostu mezi ul. Českolipskou a panelovou komunikací  vedoucí  k  firmě Betonárka  Fryč  stojí  nastartované osobní motorové vozidlo Citroen BX a na místě řidiče spí muž. Strážníci ho probudili a dle dokladů zjistili, že jde o 40letého muže z Ukrajiny.  Nebyl  zraněn,  ale zcela zjevně  jevil známky požití alkoholu či jiné  návykové  látky.  Hlídce  uvedl,  že vozidlo  řídil  sám, a to směrem z centra města až do tohoto místa,  kde sjel z vozovky. Z  výše uvedených důvodů byla přivolána hlídka OO PČR, která  si celou věc na místě převzala. 

 

7.4. ve 23:53 bylo na  linku  156 bylo oznámeno, že v ul. Nová skupinka chlapců převrátila přenosnou  dopravní značku. Hlídka MP řešila věc domluvou.  Chlapci  značku umístili  zpět  na  místo  a  odešli.  Jejich jednáním nevznikla žádná škoda.                                                  

 

Dne  08.04.2007 ve  13:00  hodin  byla strážníky  prováděna  pravidelná  kontrolní  

činnost v  městské části Blata. Hlídka při této činnosti zjistila,  že ve spojovací  ulici vedoucí  z parkoviště  u prodejny Penny Market  do  ulice  Kokořínská  parkující tři nákladní vozidla  Avia.  Jak bylo  zjištěno, všechny tři vozidla jsou ve  velmi  špatném technickém stavu a dochází k úniku provozních kapalin (  olej,  nafta), tímto ke znečišťování veřejného prostranství a  je  ohroženo životní prostředí. Majitelem  vozidel je firma Doprava  a  

spedice Kubánek se sídlem ve Všetatech. Dle  místní znalosti  hlídky MP a svědků  řidiči uvedených vozidel zároveň nerespektují  zákaz nočního  parkování nákladních vozidel, a to již delší dobu.  Strážníci věc již  několikrát řešili, a to při  parkování uvedených  vozidel v  prostoru čerpací  stanice Shell  a parkoviště  u prodejny Lidl. Majitel firmy stále neprovedl nápravu a řidiči  vozidel v současné době parkují na výše uvedené  komunikaci. Hlídka MP  provedla na  místě fotodokumentaci  celé věci  a tato  bude předána k dořešení na Správní odbor  MÚ Mělník.    

 

Dne 8.4. ve 22:50 vyjeli strážníci na vlakové nádraží, kde měla parta   mladíků házet kameny na vlakovou soupravu. Výpravčí oznámil, že parta odchází  směrem  do ulice Kokořínská. Hlídka MP provedla kontrolu v okolí místa  určení, při které  již nikoho  nespatřila. Ve  23:15 byla na kameře, která snímá autobusové nádraží, spatřena skupina osmi chlapců, kteří zde převrátili lavičku  a  zase ji dali zpět na místo. Toto se opakovalo. Při tomto si pořizovali  

záznam  do mobilního telefonu. Strážníci na místě zadrželi jednoho z chlapců, ostatní utekli. Tento 17letý mladík  sdělil jména  dalších šesti chlapců z Velkého Borku a jednoho z Mělníka, kteří s ním zde byli. Doznal se také k tomu, že se pohybovali na vlakovém nádraží. Protože  nebylo zjištěno žádné poškození  zařízení, byl  jmenovaný z místa  propuštěn. Zároveň byla o  zjištěných  skutečnostech informována P ČR.   

      

9.4. v 19:02 hodin strážníci vyrazili k penzionu BOMI v ul.  Mladoboleslavská, kde se nacházejí dva muži slovenské národnosti, kteří obtěžují občany žádostí o připálení cigarety.  Hlídka muže z místa vykázala a celou věc vyřešila důraznou domluvou.                

 

Svatopluk Zachoval, ředitel Městské policie Mělník


Město - z radnice