Tip: Přehledná a stále aktuální nabídka zaměstnání je dostupná zde.

Vaše fotografie může být součástí kroniky

Nový kronikář města Mělníka Martin Klihavec vyhlašuje fotografickou soutěž na téma Povodeň 2013.

Na začátku června Mělník postihla velká voda, kterou sledovalo a fotilo veliké množství lidí. Často je toto však odsuzováno a hanlivě označováno jako „povodňová turistika“, s čímž já vůbec nesouhlasím, protože naopak, čím více se o nějakém neštěstí nebo pohromě ví, čím více je vidět na fotografiích, co všechno tento živel způsobil, tím větší je pak vlna solidarity a pomoci. Je to vidět i na televizním zpravodajství. Zatopené obce, které se často objeví v televizi, většinou získají nejvíce peněz a darů z celé republiky. Tento druh turistiky nakonec není ničím novým, vždyť například v roce 1893 přilákala davy lidí ze širokého okolí i z Prahy velká zácpa nahromaděného ledu na Labi pod Mělníkem.

Jsou stanoveny dvě kategorie:

  1. Fotografie nejvíce vystihující povodeň na Mělníku jako takovou
  2. Fotografie zachycující nějakou zajímavost, detail, nebo kuriózní situaci z povodně

Fotografie posílejte  v elektronické podobě na mail:  [email protected]. Samozřejmě nechceme, aby někdo na povodni a povodňových fotografiích vydělával. Odměnou pro vítěze obou kategorií bude to, že jejich fotografie i se jménem autora bude na věky součástí právě psané kroniky města Mělníka za rok 2013 a budou také uveřejněny v zářijovém čísle tohoto měsíčníku Mělnická radnice. Zasláním fotografií dává autor zároveň souhlas s jejich uveřejněním. Fotografie můžete zasílat do 31.7.2013.

 

Martin Klihavec, kronikář města MělníkaMěsto - z radnice