Tip: Nemáte se jak dostat domů? Pomůžeme vám zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Vaše fotografie může být součástí kroniky

Nový kronikář města Mělníka Martin Klihavec vyhlašuje fotografickou soutěž na téma Povodeň 2013.

Na začátku června Mělník postihla velká voda, kterou sledovalo a fotilo veliké množství lidí. Často je toto však odsuzováno a hanlivě označováno jako „povodňová turistika“, s čímž já vůbec nesouhlasím, protože naopak, čím více se o nějakém neštěstí nebo pohromě ví, čím více je vidět na fotografiích, co všechno tento živel způsobil, tím větší je pak vlna solidarity a pomoci. Je to vidět i na televizním zpravodajství. Zatopené obce, které se často objeví v televizi, většinou získají nejvíce peněz a darů z celé republiky. Tento druh turistiky nakonec není ničím novým, vždyť například v roce 1893 přilákala davy lidí ze širokého okolí i z Prahy velká zácpa nahromaděného ledu na Labi pod Mělníkem.

Jsou stanoveny dvě kategorie:

  1. Fotografie nejvíce vystihující povodeň na Mělníku jako takovou
  2. Fotografie zachycující nějakou zajímavost, detail, nebo kuriózní situaci z povodně

Fotografie posílejte  v elektronické podobě na mail:  [email protected]. Samozřejmě nechceme, aby někdo na povodni a povodňových fotografiích vydělával. Odměnou pro vítěze obou kategorií bude to, že jejich fotografie i se jménem autora bude na věky součástí právě psané kroniky města Mělníka za rok 2013 a budou také uveřejněny v zářijovém čísle tohoto měsíčníku Mělnická radnice. Zasláním fotografií dává autor zároveň souhlas s jejich uveřejněním. Fotografie můžete zasílat do 31.7.2013.

 

Martin Klihavec, kronikář města MělníkaMěsto - z radnice