Tip: Chcete i Vy mít svůj banner nebo komerční inzerát na tomto webu? Napište nám na [email protected].

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Upozornění na porušování obecně závazných vyhlášek města Mělník

Vzhledem k tomu, že dochází k soustavnému umísťování reklamních zařízení typu „A“ na veřejné prostranství bez povolení a zaplacení místního poplatku, upozorňujeme, že jsou tímto porušovány obecně závazné vyhlášky Města Mělníka o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě ve městě a obecně závazné vyhlášky Města Mělník o místních poplatcích.

 

Upozorňujeme na základní podmínky užívání veřejného prostranství:

ohlašovací povinnost: dle čl. 10 OZV o místních poplatcích je poplatník povinen oznámit správci

poplatku dobu, rozsah a způsob užívání veřejného prostranství 7 dní před zahájením užívání veřejného prostranství delší než 1 den.

2. úhrada místního poplatku: dle čl. 11 OZV odst. 6c)o místních poplatcích je výše poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství pro umístění reklamního zařízení přenosného týdenní paušál 30,-Kč a měsíční paušál 100,-Kč .

 

Povolení zvláštního užívání veřejného prostranství včetně stanovení místního poplatku vydává MÚ Mělník, nám. Míru 1, Odbor správy majetku a služeb, oddělení služeb, dveře č.25, p. Hokeš nebo Ing. Krobová v úřední dny Po a St 8:00 –11:30 a 12:30-17:00.

 

V případě, že bude veřejné prostranství užíváno bez řádného povolení upozorňujeme , že bude zahájeno přestupkové řízení a zároveň bude vyměřen místní poplatek, kde má správce poplatku možnost včas nezaplacený poplatek zvýšit až na trojnásobek!

 

Ing. Lubor Byzov, vedoucí odboru správy majetku a služeb

                                                                                                                       

        Město - z radnice