Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Zájezd pro seniory

Městský úřad Mělník, odbor sociálních věcí a zdravotnictví pořádá zájezd pro seniory

 Český Šternberk s prohlídkou hradu, návštěva Průhonického parku

Odjezd : 17. 5. 2007 v 7:15 hodin od Masarykova kulturního domu v Mělníku

(pro obyvatele domova Ludmila a domova Penzion autobus přijede)

Zájemci se mohou hlásit osobně na Odboru sociálních věcí MÚ v Mělníku,

nám. Míru 51, 1.patro u sl.Jany Mikšovské,  o úřední dny v pondělí a ve středu nebo

na telefonním čísle  315 635 330.

Doprava: 20,- Kč, prohlídka hradu 50,- Kč, Průhonický park 20,- Kč

V případě velkého zájmu budou upřednostněni občané města s nižšími příjmy.Město - z radnice