Tip: Uvítáme nové uši a oči. Staňte se zvědem serveru Mělníček.cz! [email protected]

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Městská policie Mělník kontroluje podávání alkoholu mládeži

Od začátku letních prázdnin se Městská policie Mělník zaměřila ve zvýšené míře na kontroly prodávání, podávání či umožnění požití alkoholu osobám mladším 18 let ve vybraných provozovnách a zařízeních na území města.

Problematiku této oblasti upravuje zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami   (tabákový zákon), kde se mimo jiné zakazuje prodávat nebo podávat alkoholické nápoje osobám mladším 18 let a na všech akcích určených osobám mladším 18 let.  Osoba, která nedbá tohoto ustanovení a zákon poruší, se dopouští přestupku nebo jiného správního deliktu, jde-li o provozovatele, a nebo trestného činu v případě, že ve větší míře nebo opakovaně prodá, podá nebo poskytne osobě mladší 18 let alkohol.

Ačkoliv se tedy samotnou konzumací alkoholického nápoje osoba mladší 18 let nedopouští žádného protiprávního jednání a odpovědnost za tento čin plně padá na rodiče, případně dalšího zákonného zástupce, jsou strážníci městské policie oprávněni vyzvat ji k provedení orientačního vyšetření, a to pro posouzení, zda není tato osoba ohrožena na zdraví, zda došlo či nedošlo ke spáchání některého z výše uvedených protiprávních jednání a pro získání důkazů.

Na území města bylo doposud provedeno 28 kontrol, při kterých bylo zkontrolováno 113 osob, z nich bylo u 22 zjištěno, že jsou pod vlivem alkoholu. Dvakrát byly kontrolní akce provedeny společně s Živnostenským odborem MÚ Mělník v celkem osmi provozovnách. Kontroly se účastnil i psovod se služebním psem Policie ČR, oddělení Neratovice, se kterým městská policie dlouhodobě spolupracuje.  Dále městská policie společně s Policií ČR, Územní odbor Mělník, realizovala kontrolu ve větších provozovnách o víkendech. Tyto akce se konaly přímo pod velením P ČR.  Spolupracovali i pracovníci orgánů sociálně právní ochrany dětí, živnostenského úřadu a celní správy. V kontrolách bude městská policie pokračovat.

Ladislav Hošmánek, ředitel Městské policie MělníkMěsto - z radnice

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

3 Rodiče


Vážení, hlavní příčinou je to, že rodičům je úplně jedno, že se jim dítě vrací domů ve 3 ráno a zhulený, nebo opilé.

Pokud nebude fungovat autorita rodičů, tak je vše marné.  To je ta dnešní skvělá doba svobody né - to jsme přeci chtěli.  Jinak víte, že češi jsou národem trenérů, že né, vždyť tady každý všechno ví a ví jak se co má dělat atd.

 

2 Uvítal bych


se zaměřit na kouřící mládež nebo spíš děti za bývalým nábytkem Šťastný (dnes prodejna oděvů Maxx a potraviny Žabka). Nyní přes prázdniny je klid, ale v době školy tam posedává přibližně dvě desítka dětí, kterým určitě v některých případech nebylo snad ani 15 let a vykuřují tam. Když tam z nedaleké mateřské školy vodí rodiče děti domů, tak to není moc hezký pohled. Také by mě zajímala ta pochybná herna digitánlích her, která se nachází z boku téže budovy. Když jdu okolo a nakouknu tam, tak mi před nosem místní mladík přibouchne dveře. Netuším, od kolika let se tam smí hrát hry, ale přijde mi, že jsou tam opět děti pod 15 let a kouř se tam line ven ve velkém množství. Navíc je to taková zašívárna. Reklama nikde, takže kdo neví, že tam automaty jsou, tak tam nezavítá. Když zapojím trošku fantazie, tak by tam byla skvělá pěstírna marihuany. A jelikož se začátkem tohoto týdne pročistila a vysekala Myší díra, tak se zvýšila koncentrace lidí v tomto úseku.

1 MP


na mladý machrujete borciiííííí, chyťte pořádnou rybu. když vás někdo potřebuje, tak operátorka řekne, že jste mimo obec a ať volám PČR. to je služba - co děláte mimo obec??? vozíté známé místo TAXI??