Tip: Nevíte kam večer vyrazit? Náš Průvodce Vám poradí!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Povodeň napáchala škody na hrázi za 19 milionů korun

Červnová povodeň prověřila mělnickou hráz a jednoznačně ukázala všechny nedostatky, které je třeba odstranit. V současné době probíhají závěrečná jednání o změně stavby před dokončením protipovodňové hráze na Mělníku v lokalitě Rybáře – veslařský klub. Zde se jedná o výstavbu protipovodňové hráze tak, aby přímo budova veslařského klubu netvořila součást hráze, jak bylo původně vyprojektováno.

Dále dochází ke změně v projektu hráze u starého mostu v lokalitě vinařství ( bývalá budova povodí Vltavy). Zde je třeba nově jako součást protipovodňových opatření zařadit vybudování mobilní hráze, která ochrání lokalitu před dvacetiletou vodou. V mlazické části hráze dojde k úpravě čerpacích objektů a některých úseků sypané hráze.

Nově se také postupně zasypává a zhutňuje prostor mezi hrází a terminálem přístavu tak, aby se hráz mohla o zásyp opřít do úrovně stoleté vody. Tím se zabrání nebezpečí prolomení hráze v této její nejkritičtější části.

Hráz je stavěná na ochranu města před stoletou vodou na vzedmutí na 916 cm, do této výšky sahá její izolovaná, nepropustná část, nad ní jsou do výšky 950 cm ještě propustné vrstvy vrchní pojezdové komunikace.

Co se týče výšky hladiny Labe, tak na odečtu u mostu J.Straky (starý most) bylo při letošní povodni naměřeno 939 cm a v Mlazicích, kde dochází k zúžení profilu řeky v úseku  Brozánky – přístav, je výška o 8 cm vyšší, tzn. že zde letos hladina řeky sahala do výšky 947 cm.

Letošní povodeň napáchala na hrázi a na čerpadlech na Pšovce škody za 19 milionů korun, které jsou požadovány na Ministerstvu zemědělství ČR na odstranění těchto následků povodně.

Pokud vše půjde dle plánu, měly by být všechny opravy a změny provedeny do konce září, kdy by měla proběhnout kolaudace. Nejzazším a nepřekročitelným termínem kolaudace je 31.10. 2013.

MVDr.Ctirad Mikeš, starosta města MělníkaMěsto - z radnice