https://www.traditionrolex.com/7

 Prvňáčci ZŠ Jungmannovy sady Mělník v novém | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Nemáte se jak dostat domů? Pomůžeme vám zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Prvňáčci ZŠ Jungmannovy sady Mělník v novém

Rozhodnutím vedení města byla budova bývalého gymnázia po ukončení činnosti Soukromé střední podnikatelské školy přidělena naší ZŠ. Během letních měsíců probíhaly stavební úpravy k propojení budov čp. 93 a čp. 94, opravy šaten a učeben. Jedním z výsledků jsou zrenovované učebny v přízemí budovy bývalého gymnázia, kde od školního roku 2013/2014 budou sídlit vždy 1. a 2. třídy naší školy. Dvě učebny pro nastupujících 58 žáků jsou nyní vybavovány novým nábytkem, lavicemi, pylonovými a interaktivními tabulemi, o výzdobu se postarají třídní učitelky Mgr. Veronika Tesařová a Mgr. Petra Slaninová. Prvňáčky a jejich rodiče tak 2. září uvítáme v novém.

Využití ostatních prostor bude záviset na počtu žáků, resp. na počtu otevíraných tříd. Stávající model „dvě třídy v ročníku“ se od září mění – v přehledu tříd se nově objeví třída 6. C. Základem třídy budou žáci vycházející ze ZŠ Mlazice doplněni o žáky ze ZŠ Hořín. A v několika nejbližších letech se dá očekávat, že potřeba „nové 6. C“ se bude opakovat. Na tuto situaci jsme připraveni reagovat, což v důsledku může znamenat přechod na ročníkový model „dvě třídy na I. stupni, tři třídy na II. stupni“.

Naše představy o využití stávajících i získaných prostor jsme tak nuceni korigovat a budování odborných učeben realizovat postupně ve vazbě na počet kmenových tříd. Ve školním roce 2013/2014 zahájí provoz matematický klub a odborná učebna matematiky jako součást podpory výuky přírodních věd (realizované projekty v této oblasti jsou popsány na stránkách školy www.zsjungsady.cz), další plány se pokusíme uvést v život v následujících letech.

Dalibor Ullrych, ředitel školyMěsto - z radnice

https://www.traditionrolex.com/7