https://www.traditionrolex.com/7

 Program prevence kriminality města Mělníka pro rok 2013 | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Uvítáme nové uši a oči. Staňte se zvědem serveru Mělníček.cz! info@melnicek.cz

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Program prevence kriminality města Mělníka pro rok 2013

Již jsme vás informovali o tom, že město Mělník pro letošní rok připravilo tři projekty v rámci dotačního řízení vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR na podporu programů prevence kriminality. 

Do dotačního řízení byly zaslány projekty zaměřené na vzdělávání strážníků a policistů, kontinuální práci s dětmi v rámci sociálně vyloučených lokalit a vybudování nového povrchu na sportovním hřišti v rámci areálu Dětského dopravního hřiště a Autocvičiště.

V prvním kole dotačního řízení jsme uspěli s projektem na vybudování nového povrchu sportovního hřiště a v průběhu srpna a září dojde k jeho realizaci, čímž se zvýší multifunkčnost prostorů dopravního hřiště.

Úspěšná byla i žádost o dotaci na Sociálně preventivní výjezd, takže poslední týden v srpnu s 20 dětmi vyjedou terénní sociální pracovnice a policisté do krásného prostředí u Máchova jezera, kde bude připraven program v duchu multikulturním, sportovním i hudebním.

Ve druhém kole dotačního řízení byl podpořen i třetí náš projekt, a to Vzdělávání strážníků a policistů. Tento projekt proběhne jako 4 vzdělávací semináře vedené odbornými lektory pro strážníky městských policií (Mělník, Kralupy nad Vltavou a Neratovice) a policisty Územního odboru Policie ČR Mělník (obvodní oddělení spadající pod daný útvar) do konce tohoto roku.

V letošním roce se nám již podařilo úspěšně zrealizovat v rámci prevence kriminality:

  • Seminář multidisciplinárního týmu SVI pro pracovníky multidisciplinárního týmu odborníků zaměřených na práci s rizikovou mládeží.
  • Den bezpečí a pořádku, IV. ročník preventivně prezentační a poradenské akce se složkami IZS.
  • Den bezpeční dopravy a mnoho dalších akcí na dopravním hřišti.

Do konce tohoto roku chystáme ještě výstavu tematicky zaměřenou na problematiku prostituce, akci Bezpečný nákup v době předvánočních nákupů, Právo pro každého – 10. ročník preventivně vzdělávací akce zaměřené na zvyšování právního vědomí žáků 9.ročníků základních škol a studentů středních škol. Připravujeme i soutěže a nové informační materiály.

Bc. Irena Podivínská, DiS.
manažerka prevence kriminality Město - z radnice

https://www.traditionrolex.com/7