Tip: Máme přehled co se kde šustlo! Buďte v obraze!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Zrekonstruovaná škola přivítá žáky 2.září

Dlouhé čtyři roky uběhly od podání žádosti o dotaci na zateplení mělnické  ZŠ Matiegky k realizaci. Dnes je vše téměř hotovo.

Na projekt zateplení ZŠ Matiegky  byla podána žádost o dotaci z OPŽP již 6.8.2009. Podle metodiky pro ekonomické hodnocení projektu, která platila v době podání žádosti, bylo fakticky jisté, že město Mělník dotaci obdrží. Bohužel, během měsíce října 2010, došlo interním předpisem Státního fondu životního prostředí (SFŽP) ke změně hodnocení ekonomickým ukazatelů, tím se dostala žádost města Mělníka těsně pod hranici min. potřebných bodů. Z tohoto důvodu nebyla městu Mělník dotace přiznána. SFŽP vypsal novou výzvu, která byla vyhlášena 1.2.2010. Žádost byla aktualizována a podána znovu již v první den vyhlášení výzvy k předložení žádostí. Dne 30. září 2010 byl Řídícím výborem Operačního programu životní prostředí schválen projekt Realizace úspor energie ZŠ J. Matiegky č.p. 2817 v Mělníku. Žádost o dotaci na zateplení fasády ZŠ Matiegky byla podána v únoru 2010 do OPŽP. V červenci město Mělník obdrželo akceptaci žádosti, následně probíhalo její bodování a hodnocení. Celý proces od podání žádosti do jejího schválení trval SFŽP osm měsíců. Jednou z příčin bylo, že žádost byla nejprve neakceptována. Město Mělník podalo vůči neakceptaci odvolání, neboť bylo přesvědčeno, že žádost je zpracována kvalitně a je zcela v pořádku. Proto se celý proces pozdržel a zkomplikoval. Nakonec byla provedena náprava ze strany SFŽP, potažmo MŽP a projekt byl akceptován a nakonec schválen.

Vzhledem k mnoha dalším peripetiím se vše protáhlo. Konečně se letos podařilo celou akci úspěšně provést s vybranou firmou KASTEN, spol.s.r.o. Dotace na akci činila 15 milionů korun, dalších 15 milionů ze svého rozpočtu uhradilo město.

Budovy školy, družiny, tělocvičny a jídelny byly zatepleny, vyměněna stávající dřevěná a ocelová okna, dveře a prosklené ocelové portály. Firma se vypořádala i s likvidací azbestu.  V souvislosti s výše uvedenými úpravami se musela udělat  nekončící řada zdánlivých detailů – opravy sociálních zařízení, sokly, výmalby, okapové chodníky, oprava komína nad jídelnou. Pracovníci firmy pomáhali i se stěhováním nábytku do tříd.

Rekonstrukce začala 15.května.  Nyní jsou již všechny interiéry tříd a kabinetů přichystány přivítat v pondělí 2.září žáky po prázdninách. Do školy zatím půjdou vedlejším vchodem od hřbitova, neboť se ještě musí během září dokončit fasády. Úpravy tělocvičen budou dokončeny do 15.září.

Petr Skácel, Dis., vedoucí Oddělení správy majetku a investic MÚ MělníkMěsto - z radnice