https://www.traditionrolex.com/7

 Jsou na Mělnicku společnosti přátelské celé rodině? | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Chcete i Vy mít svůj banner nebo komerční inzerát na tomto webu? Napište nám na komerce@melnicek.cz.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Jsou na Mělnicku společnosti přátelské celé rodině?

  Rodinné centrum Kašpárek Mělník, o.s.

vyhlašuje (v rámci celostátní kampaně Sítě MC v ČR) kampaň

Společnost přátelská rodině

Kampaň Sítě MC v ČR je zaměřena na posílení rodiny ve společnosti a na podporu prorodinné politiky. Současná společnost zaměřená na výkon a úspěch vytlačuje rodiny zejména s malými dětmi mezi ohrožené skupiny na okraji společnosti, proto je zapotřebí jasně deklarovat, že děti chceme nejen  penězi a slovy, ale především činy. Ti, kdo s podporou rodiny už začali, mohou získat certifikát Společnost přátelská rodině.

Očekáváme, že kampaní přispějeme ke zvýšení společenské prestiže rodiny a že pomůžeme upozornit na možnosti zlepšování podmínek života rodin s dětmi a slaďování profesního života rodičů s péčí o děti.

Členská mateřská centra Sítě MC v ČR jsou rozeseta po celé republice. Věříme, že jednotlivá MC povzbudí kampaní k aktivitám na podporu rodiny široké okolí svého působení.

V Mělníku může veřejnost podávat své návrhy na ocenění společností do 21.5. 2007, a to v sídle Rodinného centra Kašpárek (Na Vyhlídce 18, Mělník). Při podání návrhu je nutné vyplnit krátký formulář s odůvodněním, proč je daný subjekt k ocenění navrhován.

Komise pro vyhodnocení návrhů se sejde dne 21. 5. 2007 a jejími členy jsou Bettina Lobkowicz, Pavlína Rozborová, Jiřina Chlebovská, Jana Šrytrová, Jarmila Přidalová a Lenka Ságnerová.

Slavnostní předávání certifikátu Společnost přátelská rodině proběhne dne 31.5. 2007 v 9:30 v prostorách mělnického zámku a je veřejnosti přístupné.

Kdo může ocenění získat:

Návrhy očekáváme především z řad „uživatelů“ - tedy rodin, ale přihlásit se mohou i sami ti, kteří by chtěli certifikát obdržet.

Koho je možné navrhovat:

Státní i soukromé společnosti a organizace (nejrůznějšího typu), kulturní a sportovní instituce, školy, nemocnice, výrobní podniky a firmy, média, obce, úřady…

Kriteria hodnocení:

Každý subjekt bude hodnocen podle specifických možností, které ve své oblasti mohou nabídnout.

-- Nabídka musí mít trvalý charakter:

  • Může být nově zavedena, ale musí existovat písemný slib, že podmínky zůstanou zachovány i v budoucnu. Ocenění by měli vědět, že jim certifikát může být odebrán, když kritéria nebudou dodržovat.

-- Žádné bariéry:

  • Prostory musí být dostupné všem uživatelům, k dispozici by měla být (bez domáhání se) asistence, která případnou bariéru pomůže překonat.

-- Vstřícnost rodině

  • například rodinné slevy (pro jakkoli velkou rodinu)

-- Čisté, zdravé a nekuřácké prostředí

-- Ohleduplnost k životnímu prostředí

-- Zaměstnavatelé mají navíc další podmínky zaměřené na vstřícnost k zaměstnancům, zejména těm s malými dětmi:

  • zkrácená a flexibilní pracovní doba pro rodiče s dětmi

  • zaměstnávání rodičů po rodičovské dovolené

(tisková zpráva 2.5. 2007)

Pavlína Rozborová - koordinátora kampaně

Rodinné centrum Kašpárek Mělník, o.s., Na Vyhlídce 18, Mělník, www.kasparek.webz.cz , tel. 774 174 263Ostatní

https://www.traditionrolex.com/7