Tip: Staňte se redaktorem! Přidejte se k našemu teamu!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Projekt „Práce jako hodnota“ má pokračování

Město Mělník a Technické služby města Mělníka připravili v rámci prevence kriminality
v loňském roce projekt „Práce jako hodnota“, který byl realizován jako pilotní a z jeho
výsledků bylo zřejmé, že měl úspěch a tak bude pokračovat.
Dne 30. 09. 2013 se žáci deváté třídy Základní školy J. Matiegky v Mělníku, po dohodě
s ředitelem školy, zúčastní úklidu města, a to konkrétně náměstí Míru. Cílem projektu je
žákům, kteří se v deváté třídě rozhodují o volbě budoucího povolání, ukázat cenu práce a to
v praktické rovině. Žáci společně s pracovníky Technických služeb budou spolupracovat na
úklidu náměstí po Mělnickém vinobraní. Odměnou jim bude připravený trénink ve speciálně
vybavené tělocvičně pod odborným vedením, kde si vyzkoušejí bojové umění TaekWondoo a
Olympijský box. Žáci budou mít pak několik týdnů na vlastní zamyšlení nad tím, co prožili a
následně s nimi manažerka prevence kriminality přijde do školy prodiskutovat jejich pocity a
představí jim pojem sociálně vyloučené osoby, sociální problémy dnešní doby atd. Zjistí, jak
se žije lidem bez domova, lidem ve výkonu trestu odnětí svobody či vazbě, ale i lidem, kteří
dlouhodobě nemohou najít uplatnění na trhu práce a padají do dluhových pastí či propadají
jiným nešvarům dnešní doby.
Věříme, že i v pokračování projektu se podaří u žáků poukázat na důležitost úcty k práci
druhých, ať je jakákoliv, potřebnosti vytváření prostředí, ve kterém žijeme a obecně podpořit
vztahu k práci jako takové.

Bc. Irena Podivínská, DiS.
manažerka prevence kriminalityMěsto - z radnice