Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Projekt „Práce jako hodnota“ zahájen

Město Mělník – prevence kriminality a Technické služby města Mělníka připravili již druhý ročník projektu „Práce jako hodnota“, který byl dne 30. 09. 2013 zahájen.

Projekt byl realizován po dohodě s ředitelem školy na Základní škole J. Matiegky v Mělníku.

Žáci deváté třídy této školy se po osmé hodině ranní, v doprovodu své třídní učitelky Mgr. Kouřilové, sešli s manažerkou prevence kriminality a pracovníkem Technických služeb, panem Marounkem, na náměstí Míru, kde se dozvěděli základní myšlenku a cíl projektu. Následně se rozdělili do tří skupin a se svými „parťáky“, pracovníky Technických služeb, si převzali pracovní pomůcky pro tento den, kterými byly rukavice, sběrače odpadků a velké pytle. Parťáci své skupiny seznámili s tím co a jak budou dělat a odešli uklízet náměstí. A tak se zapojili do úklidu města po vinobraní. Žáci devátých tříd mohli při této práci přemýšlet, jak moc důležité je zvolit si správně další vzdělávání, které ovlivní jejich život.

Odměnou za dobře vykonanou práci byl pro žáky připravený trénink ve speciálně vybavené tělocvičně pod odborným vedením, kde si vyzkoušeli bojové umění TaekWondoo a Olympijský box. Tato část byla pro žáky dle jejich sdělení velice zajímavá, neboť se dozvěděli více z pozadí těchto sportů, na vlastní kůži si je vyzkoušeli a také se dozvěděli více o lidech ze svého okolí, kteří v nich vynikají.

Projekt má před sebou poslední část, kdy žáky ve třídě navštíví manažerka prevence kriminality, která je seznámí s tím, jak se žije lidem bez domova, lidem ve výkonu trestu odnětí svobody či vazbě, ale i lidem, kteří dlouhodobě nemohou najít uplatnění na trhu práce, padají do dluhových pastí či propadají jiným nešvarům dnešní doby.

Loňský pilotní projekt byl žáky v dotaznících velice doporučován k dalšímu pokračování, což jsme rádi učinili. Věříme, že se podaří i v letošním roce u žáků poukázat na důležitost úcty k práci druhých, ať je jakákoliv, potřebnosti vytváření prostředí, ve kterém žijeme a obecně podpořit vztah k práci jako takové.

 

Bc. Irena Podivínská, DiS.

manažerka prevence kriminality

PřílohaVelikost
Prace jako hodnota 2013.jpg64.91 KB


Město - z radnice