Tip: Staňte se redaktorem! Přidejte se k našemu teamu!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Městská policie Mělník informuje

11.05.2007 ve 13:05 bylo anonymně oznámeno,  že z pekárny Kontinua z důvodu  

silného  poryvu  větru  vylétlo  větší  množství  mouky  a  vlétlo  do některých z bytů protějšího panelového domu a dále došlo k  znečištění vozovky.Bylo  předáno hlídce MP, která na místě zjistila, že  oznámení  se zakládá na pravdě. Vedoucí pekárny přislíbil  

okamžitou  nápravu.V odpoledních  hodinách byla  provedena kontrola  v   okolí výše uvedené provozovny - mouka byla z vozovky uklizena.           

 

Dne  11.05.2007 ve  14:45  hodin  telefonicky  oznámila  zaměstnankyně  prodejny  Penny Market, ,  že v prodejně zadrželi pachatele drobné  krádeže zboží.  Strážníci na místě zjistili, že krádeže se dopustil 16letý chlapec, který zcizil čokoládové tyčinky za 150Kč. Chlapec se ke svému činu přiznal a protože jde o mladistvého, celá věc bude postoupena  k dořešení  na příslušný správní odbor a dále do školy,  kterou výše uvedený navštěvuje.

 

 Dne 11.05.2007  v  18:10  hodin  telefonicky  oznámili ze supermarketu EVA zadržení pachatelky drobné krádeže zboží. 19letá žena ze Štětí si chtěla bez placení donést řasenku Astor za 175 Kč. Navíc strážníci na OO P ČR zjistili, že se jedná o osobu, kterou hledá i P ČR, takže na místo přijeli policisté a případ si převzali.    

 

Dne 13.05.2007 v 16:50 hodin při průjezdu ul. Lesní v městské části Chloumek  ( u  dětského hřiště ) spatřila hlídka MP,  jak  neznámá  osoba  s  klackem  v ruce běží za rychle se  rozjíždějícím  vozidlem   Felicia. Toto  následně rychle zastavilo  na parkovací ploše u zadní zdi místního hřbitova.  Z uvedeného vozidla vystoupily dvě osoby, které rychlým krokem odcházely  směrem za  hřbitov do lesa.  Na  základě vyjádření  osoby (  s klackem  ), že šlo o výhružky fyzické újmy ( za   použití železné tyče ) ze strany posádky vozidla, která byla zjevně pod   vlivem  alkoholu či jiné návykové látky,  hlídka  pojala  podezření  z   trestného činu a za posádkou se vydala. Po spatření hlídky MP oba muži  krok zrychlili a jeden z nich  se dal na útěk. Hlídka muže  dostihla  na  pěšince za   hřbitovem.  Na  základě  výše   uvedených skutečností  byla na místo přivolána hlídka DI PČR, která si   v 17:13 hodin celou věc na místě převzala.

 

Dne 13.05.2007 ve 22:14 hodin bylo na služebnu MP telefonicky oznámeno  cca 10 občany,  že  na sídlišti Sportovní na  dětském hřišti  v ul.Veslařská   dochází  ke   rvačce několika  osob.Hlídka MP  se dostavila na místo, kde provedla v celé věci  šetření.  V  ulici  Veslařská  se nacházel muž,který  hlasitě vykřikoval, měl poranění v obličeji a zcela zjevně pod vlivem alkoholu či  jiné   návykové  látky. Hlídka ho požádala o podání vysvětlení  k   celé věci a dále  mu nabídla lékařské ošetření, což muž odmítl a začal strážníky  slovně velmi hrubě napadat a došlo i na výhrůžky fyzickým napadením.Hlídka 22letého muže z Mělníka upozornila, že  se svým jednáním dopouští narušování veřejného pořádku a  hlasitým   pokřikováním rušení nočního klidu. Mladík se posléze uklidnil a přestal narušovat veřejný pořádek.Hlídka jmenovanému  sdělila,  že  se  svým  jednáním  dopustil  přestupků. Jmenovaný  své  přestupkové   jednání neuznal.  Jelikož nebylo  možno celou  věc vyřešit na místě  v   blokovém řízení, bude  tato postoupena k dořešení na Správní  odbor MÚ Mělník.                                  

Svatopluk Zachoval, ředitel Městské policie Mělník


Město - z radnice