Tip: Chcete i Vy mít svůj banner nebo komerční inzerát na tomto webu? Napište nám na [email protected].

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Správní odbor informuje

Úsek občanských průkazů

V měsíci dubnu bylo  nahlášeno 86 ztrát (odcizení ) občanských průkazů. Z tohoto počtu bylo již vyřízeno vydáním nového OP 38 ztrát a 15 odcizení. Občan může nahlásit ztrátu, odcizení OP přímo na úseku občanských průkazů městského úřadu, nebo na matrice, kdekoliv na území České republiky. Odcizení OP lze nahlásit Policii ČR. Při vydání OP  z důvodu ztráty, odcizení OP je správní poplatek 100,- Kč.Pokud se  občan dopustí přestupku na úseku občanských průkazů, lze uložit  finanční sankce do 10 000,- Kč. Občan je povinen chránit osobní doklady před ztrátou, odcizením a poškozením, pokud tak neučiní dopouští se přestupku.

Úsek cestovních dokladů

V dubnu bylo zažádáno celkem o 385 cestovních dokladů. Z tohoto počtu bylo celkem 350 cestovních pasů s biometrickými prvky,  z toho bylo 108 dětských cestovních dokladů od 5 do 15 let. O cestovní pasy bez strojově čitelné zóny,  které stojí 1.500,- Kč pro dospělou osobu a 1.000,- Kč pro děti od 5 do 15 let, bylo zažádáno 7x.  Bylo zažádáno o 27 cestovních dokladů pro děti do 5 let, u kterých činí správní poplatek pouze 50 Kč a jsou platné jeden rok.V tomto měsíci začal být již větší zájem o vydání cestovních dokladů, jelikož se blíží prázdniny a doba dovolených.

Úsek matriky

V měsíci dubnu se v mělnické porodnici narodilo 53 dětí. Ve správním obvodu zemřelo 30 osob a sňatek uzavřelo 12 manželských párů, z toho 2 církevní.Zápisů o určení otcovství k narozenému či nenarozenému nemanželskému dítěti bylo sepsáno celkem 16.Byla provedena 1 změna příjmení a 1 změna příjmení po rozvodu. V jarním období začal narůstat počet žádostí o vydání osvědčení o státním občanství k vydání prvního cestovního pasu dětem mladších 15 let. Jen za měsíc duben bylo přijato 60 žádostí.

Evidence obyvatel pro správní obvod

Na evidenci obyvatel se ve správním území pro pověřenou obec 3.typu za měsíc duben 2007 přistěhovalo celkem 221 obyvatel.Z toho 38 obyvatel z jiné obce a 183 obyvatel se přestěhovalo v rámci správního území.Počet odhlášených obyvatel je v dubnu 59.V rámci správního území se narodilo v dubnu 26 dětí, zemřelo 24 obyvatel, uzavřelo sňatek 20 obyvatel a rozvedeno bylo 27 manželství.V měsíci dubnu jsme poskytli oprávněným subjektům celkem 26 výdejů z informačního systému MV ČR.

Evidence obyvatel-ohlašovna

V měsíci dubnu bylo k trvalému pobytu na Mělníku přihlášeno 51 osob, z toho 15 z jiných obcí a 36 v rámci Mělníka. Z trvalého pobytu na Mělníku bylo odhlášeno 24 obyvatel a bylo vydáno 6 výpisů z informačního systému.Ve správním řízení ohlašovna zrušila 6 občanům trvalý pobyt na návrh oprávněné osoby. V tomto období byla přidělena novým domům 3 čísla popisná.

Na ohlašovnu byly odevzdány věci nevyzvednuté z úschovny ČD (tašky, batohy), dále mobilní telefon, elektronické zařízení a různé klíče. Tyto věci si mohou majitelé vyzvednout do půl roku od uložení na evidenci obyvatel-ohlašovna.

 

Mgr. Květa Mrázová

vedoucí správního odboruMěsto - z radnice