Tip: Přehledná a stále aktuální nabídka zaměstnání je dostupná zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Vzdělávání strážníků a policistů

V současnosti je celoživotní vzdělávání součástí téměř každé profese. Výjimkou nejsou ani strážníci a policisté, pro které jsme letos v rámci Programu prevence kriminality města Mělníka 2013 připravili projekt Vzdělávání strážníků a policistů. Cílem je zajištění komplexního vzdělávání strážníků městských policií a policistů Policie ČR, v němž jednotlivá témata jsou tzv. šitá na míru místních záležitostí veřejného pořádku a problematiky sociálně patologických jevů. Postupně se tak ve čtyřech seminářích účastníci projektu zdokonalí v komunikaci na ulici, práci v okrscích, v prostředí sociálního vyloučení a právní úpravě týkající se ochrany před extremismem. Projekt byl vytvořen poradním orgánem starosty města pro prevenci kriminality, je realizován ve spolupráci s odborníky občanského sdružení Společně k bezpečí a finančně byl významnou měrou podpořen z Ministerstva vnitra ČR v rámci podpory prevence kriminality.

První seminář s názvem Komunikace na ulici proběhl 8. října 2013. Strážníci Městské policie Mělník, Kralupy nad Vltavou a Neratovice spolu s policisty Územního odboru policie Mělník (Obvodní odd. Mělník, Neratovice, Kostelec nad Labem, Horní Počaply a Lužec nad Vltavou) se zdokonalovali v komunikačních dovednostech pro zvládání různých typů situací v běžné obchůzkové činnosti. Zároveň mohli se školitelkami Mgr. Michaelou Veselou a Mgr. Kateřinou Pospíšilovou řešit i situace, do nichž se sami dostali při práci na ulici, a vzájemně si vyměnit zkušenosti s přítomnými kolegy. Opomenuta nebyla ani problematika community policing.

Pro strážníky a policisty jsou na listopad připraveny další dva semináře a poslední pak proběhne v prosinci tohoto roku.

 

Bc. Irena Podivínská, DiS.
manažerka prevence kriminality

 Město - z radnice