Tip: Chcete poradit kam dnes zajít na oběd? Prohlédněte si mělnické jídelní lístky.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Fotovoltaický systém bude na Mělníku

Zástupci firmy EKVA s.r.o. Praha přišli s nabídkou na vybudování fotovoltaického systému

 ( sluneční elektrárna) na Mělníku a chtěli vytipovat nějaký vhodné pozemek na stavbu. Jde o to, že elektrárna by musela být na slunečné stráni, kde jsou většinou vinice a mezi nimi by taková stavba byla naprosto nevhodná a o včlenění do zástavby se také nedá uvažovat, zvláště po zkušenosti se snahou umístit větrnou elektrárnu na Vehlovice, kde je již sice vydané územní rozhodnutí, ale v dané lokalitě se strhl poměrně zásadní odpor místních lidí, takže se stavba patrně realizovat nebude.

Pak padl nápad pokusit se sluneční elektrárnu instalovat na rovnou plochu střechy na ZŠ J.Matiegky. Projektant připravil jednoduchou studii, ze které vyplynulo, že střecha by byla k umístění systému vhodná a byl navržen systém o výkonu 105kWp. Rada města  a posléze zastupitelstvo města na svém jednání dne 15.5.2007 schválilo uvolnit 400 000 Kč na financování projektové dokumentace na realizaci tohoto projektu.

Náklady na vybudování činí 15 milionů korun, ale pokud je investorem obec, dá se z různých grantů  získat dotace až do výše 80% nákladů. I pokud by dotace činila cca 60 % z celkové částky, po 3 – 4 letech začne elektrárna vydělávat 1,5milionu ročně, neboť stát garantuje v současné legislativě výkup energie  - 15 Kč včetně DPH za kWp.

Systém je takto státem podporován, neboť jde o cestu budoucnosti. I umístění na škole má i další, velmi důležitý význam – a to výchovný, neboť v budově školy se umístí panel, který bude přesně informovat žáky o tom, jak elektrárna funguje, kolik energie právě vyrábí atd.

Podobný systém vybudoval v jihočeských Bušanovicích soukromý subjekt – zde ovšem o výkonu 600kWp.

 

Pavel Průcha, vedoucí Odboru výstavby a rozvoje MÚ Mělník


Město - z radnice