Tip: Nemáte se jak dostat domů? Pomůžeme vám zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Město požádá o dotaci na cyklostezku

Město Mělník dostalo koncem minulého roku dotaci od krajského úřadu ve výši 350 000Kč na pořízení dokumentace pro územní řízení na vybudování cyklostezky po pravé straně Labe. Akce je naplánovaná a schválená i v Akčním plánu rozvoje města.

Půjde zhruba o tříkilometrový úsek od starého mělnického mostu až za budovu cukrovaru, kde se stezka napojí na stávající cestu podél Labe. Náklady na pořízení dokumentace činí zhruba půl milionu, neboť jde o vybudování stezky v zátopovém území. Jde ale o atraktivní prostředí pro cyklisty a o napojení stezky na trasu směrem k Brandýsu.

Cyklostezka bude zpevněná, s asfaltovým povrchem, 2 metry široká, součástí bude i stezka pro pěší, napojená na park Na Polabí. Lidé ji využijí i  jako promenádu v pěkném přírodním prostředí, navrženo je i vybudování veřejného osvětlení.

Dalším cílem tohoto projektu je vyvést nadregionální cyklostezku, která nyní vede středem města a po silnicích I.třídy, do bezpečného a klidného přírodního prostředí.

Náklady na vlastní vybudování stezky činí 17 milionů korun a město chce na jaře příštího roku požádat o dotaci z fondů EU, z grantu Rozvoj cestovního ruchu, kde je velká šance uspět. S výstavbou by se mohlo začít příští rok na podzim.

Po levé straně Labe se chystají na budování stezky Horní Počáply, Dolní Beřkovice a Hořín.

 

Pavel Průcha, vedoucí Odboru výstavby a rozvoje MÚ MělníkMěsto - z radnice