Tip: Přehledná a stále aktuální nabídka zaměstnání je dostupná zde.

Akce „NIKOLAS“


V noci ze šestého na sedmého prosince letošního roku se na Mělnicku uskutečnila bezpečnostní akce, zaměřená na kontrolu dodržování zákazu podávání alkoholických nápojů nezletilým a mladistvým osobám, pátrání po pohřešovaných a hledaných osobách a policisté si „posvítili“ i na případnou distribuci omamných a psychotropních látek. Opatření se zúčastnila zhruba dvacítka policistů z obvodních oddělení a kriminalistů, v součinnosti s pracovnicemi Odboru sociálně právní ochrany dítěte, Městských úřadů Mělník a Neratovice.

V uvedených městech policisté navštívili pět předem vybraných nočních podniků. V Neratovicích nebyly zjištěny žádné nedostatky, ale na Mělníku kontroly odhalily pětici osob mladších osmnácti let, pod vlivem alkoholu. Jednalo se hodnoty v rozmezí od 0,16 do 1,18 promile alkoholu v dechu, která byla naměřenu u dívky, ročník narození 1998.

Společně s policisty navštívili podniky i pracovníci České obchodní inspekce, inspektorátu Hl. města Praha a Středočeského kraje, kteří kontrolovali dodržování norem uvedených v zák. č. 634/1992 Sb., na ochranu spotřebitele.Zpravodajství