Tip: Nevíte kam večer vyrazit? Náš Průvodce Vám poradí!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Mělník podruhé uspěl v krajské soutěži

V roce 2013 již podeváté proběhla soutěž pro obce Středočeského kraje „ My třídíme nejlépe“ jako součást projektu „Podpora dosažení specifických cílů plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje“.

Soutěžící obce a města, tak jako v předcházejících ročnících, byly rozděleny do čtyř kategorií podle počtu obyvatel. Hodnoceno bylo čtvrté čtvrtletí roku 2012 a první, druhé a třetí čtvrtletí  roku 2013. Pro hodnocení bylo rozhodujícím kritériem celková výtěžnost papíru, kovů, plastu a skla v nádobovém ostatním způsobu sběru v kg na obyvatele. V tomto ročníku soutěže byl kladen důraz na dostupnost a efektivitu veřejné sběrné sítě.

V kategorii obcí nad 10 000 obyvatel podruhé za sebou zvítězilo město Mělník a získalo tak dar ve výši 60 000 Kč.

Slavností vyhlášení výsledků se konalo v prostorách kláštera Sv.Jakuba  dne 17. prosince 2013. Ceny předali zástupcům oceněných měst a obcí náměstek hejtmana Středočeského  kraje PhDr. Marek Semerád a ředitelka oddělení využití odpadů společnosti EKO-KOM a.s. RNDr. Martina Vrbová, Ph.D. Za město Mělník převzal cenu  starosta MVDr. Ctirad Mikeš.

RNDr. Jiří Hakl
pověřen řízením odboru životního prostředíMěsto - z radnice

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

1 Metodika


Zajímavá metodika, nezohledňuje podíl vytěženého tříděného odpadu a komunálního odpadu, ale pouze hmotnost tříděného odpadu v kg. Takže vyhraje ten, kdo spotřebuje nejvíc tekutin v PET-lahvích, místo toho, kdo pije vodu z kohoutku.