Tip: Chcete i Vy mít svůj banner nebo komerční inzerát na tomto webu? Napište nám na [email protected].

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Veřejnost netuší k čemu slouží denní stacionáře

Vážení a milí přátelé,

Obracím se na Vás  s poměrně překvapivým zjištěním.Po malém průzkumu mezi  Vámi  jsme  zjistili že poměrně velké množství lidí nemá tušení  co vlastně denní stacionář je a k čemu slouží.Samozřejmě lidé z oboru sociálních služeb vědí oč se jedná,ale běžný občan většinou nemá představu jak tato služba funguje.Proto mi v krátkosti dovolte nastínit Vám  jak tato sociální služba funguje.

Velice s nadhledem bych toto zařízení nazvala „školkou“ pro potřebné dospělé.                   Konkrétně naše zařízení se specializuje na cílovou skupinu osob s mentálním,tělesným nebo kombinovaným postižením,ale i na seniory,kteří potřebují celodenní péči a nebo se jen  dostat do společnosti jiných lidí.Věková hranice pro uživatele denního stacionáře je od 18. do 80.let. Tito lidé docházejí do stacionáře většinou v doprovodu svých opatrovatelů a později  s nimi i odcházejí.Pokud jsou  klienti soběstační  mohou přicházet a odcházet sami.Tato služba je většinou časově omezená,to znamená že klient nezůstává přes noc,k tomu slouží jiná pobytová zařízení.Je možno službu využít i hodinově.

Musím podotknout že přístup ke klientům je individuální dle jejich potřeb.Ale snažíme se rozvíjet schopnosti  klienta dle jeho možností.Klienti  mají možnosti zvolit si z několika druhů terapii např.ergo terapii při které procvičují jemnou motoriku,paměť a to tak ,vytvářením různých výrobků mnoha technikami .Dále pak muziko terapii ,zpěv ,tanec lehké procvičování těla.                                       Denní stacionáře nabízí i kulturní vyžití, přes návštěvy kin,divadel ,výletů ,výstav,procházek po okolí. Nabízí i vlastním vystoupení,výstavy a prodej výrobků klientů.Mezi další nabízenou službou stacionářů je pomoc při hygienických návycích klienta,stravování klienta ,motivace klienta k lepším výkonům.V neposlední řadě jsou tu stacionáře i pro opatrovníky klientů,pro ty s možností  bezplatně využít  sociální poradenství.

 

Doufám že jsem Vám alespoň lehce nastínila jak denní stacionáře fungují .

A že nevědomost běžných lidí se změní ve vědomost.

Ostatní předchozí téma | následující téma