Tip: Staňte se redaktorem! Přidejte se k našemu teamu!

Vyhrožovat se nemá!!


V červenci 2013 se u mělnického soudu konalo jednání v trestní věci, týkající se několika mužů z našeho regionu. Soud projednával jejich majetkové delikty.

Před samotným jednáním kontaktoval nedaleko budovy jednadvacetiletý obviněný svého, o čtyři roky staršího spolupachatele a požadoval po něm, aby v nadcházejícím řízení vypověděl, že se nezná s ním, ani s jeho dalším příbuzným spoluobviněným a že se tyto dvě osoby na předmětné trestné činnosti nepodílely. Přitom muži mimo jiné vyhrožoval, že když tak neučiní, pak on i jeho příbuzný budou vypovídat v jeho neprospěch.

Oslovený si obsah rozhovoru nenechal pro sebe a věc předal policistům. Muž, který se snažil svého komplice ovlivnit, si třináctého ledna letošního roku převzal sdělení podezření z trestného činu nebezpečné vyhrožování, za který je možno uložit trest odnětí svobody až na jeden rok. Trestní řízení je nadále vedeno na svobodě.

 Zpravodajství