Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.
Muzeum M

Alkohol za volantem – rok 2013

Dechové zkoušky 2013 2012 +/-
Celkem 29 307 26 391 2 916
Pozitivní dechové zkoušky 378 454 -76
Trestné činy 124 135 -11
Přestupky 254 319 -65
Jiné omamné látky 189 151 38

Jak vyplývá z tabulky, provedli policisté z Územního odboru Policie ČR Mělník, v rámci silničních kontrol, během roku 2013 o cca tři tisíce dechových zkoušek více, než v roce předchozím. I přesto poklesl počet řidičů pod vlivem alkoholu o necelých osmdesát.

Největší úbytek byl zaznamenán v případech, kdy dechová zkouška skončila  pozitivním výsledkem nižším než jedno promile alkoholu v dechu. Tyto případy jsou dále řešeny správními orgány obcí s rozšířenou působností v přestupkovém řízení. Jednalo se celkem o pětašedesát případů. O jedenáct šoférů méně si v loňském roce převzalo z rukou policistů sdělení podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za který je možno uložit trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti. Jedná se o osoby, u kterých skončila dechová zkouška naměřenou hodnotou vyšší jak jedno promile alkoholu v dechu.

Během uplynulého roku však přibylo nezodpovědných řidičů, kteří usedli za volant pod vlivem jiných omamných látek. Nárůst činí zhruba čtyřicet případů.

Policisté budou i nadále problematice řízení motorových vozidel pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek věnovat, v rámci výkonu svých služebních povinností, zvýšenou pozornost. Jejich cílem je dosáhnout stavu, kdy za volant usednou řidiči opojeni pouze radostí z jízdy.Zpravodajství