https://www.traditionrolex.com/7

 V únoru vyjde Katalog sociálních a humanitárních služeb | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Nevíte kam večer vyrazit? Náš Průvodce Vám poradí!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

V únoru vyjde Katalog sociálních a humanitárních služeb

V rámci popularizace sociálních služeb jsme se rozhodli po čtyřech letech opět zaktualizovat Katalog sociálních a humanitárních služeb, který obdrží každá domácnost v našem městě během měsíce února. Katalog zahrnuje poskytovatele sociálních služeb ve městě a blízkém okolí a je rozdělen do pěti oblastí:

  • Rodiny, děti a mládež
  • Senioři a zdravotně postižení
  • Osoby v krizi a osoby bez přístřeší
  • Sociální poradenství
  • Ostatní

V katalogu přehledně prezentují své služby organizace, které nabízejí např. pečovatelskou službu, stacionáře pro seniory nebo osoby se zdravotním znevýhodněním, sociální rehabilitaci, podporu zaměstnání a chráněné bydlení pro osoby s duševním onemocněním, pomoc osobám ohroženým drogami, pomoc rodinám s dítětem do 7 let se zdravotním znevýhodněním, dopravu dětí s postižením do školy, atd. V katalogu nechybí ani krizové linky.

Pokud budete mít zájem o využití některé z uvedených sociálních služeb, obraťte se přímo na uvedeného poskytovatele služby nebo můžete využít sociální pracovnice na Městském úřadě v Mělníku, odboru sociálních věcí a zdravotnictví, úsek u terénní sociální práce, které vám zprostředkují kontakt, popř. poskytnout další informace.

PhDr.D. Pavlíková, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MÚ MělníkMěsto - z radnice

https://www.traditionrolex.com/7