Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!
Viktor Janovsky

Jesle byly zrušeny a nahradila je Dětská skupina

S účinností zákona č. 372/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů byly zrušeny k 31.12.2013 jesle jako zdravotnické zařízení.  Dosavadní  jeselské zařízení v Mělníku  ale svou činnost neukončilo. Zástupci města jsou si vědomi, že je takové zařízení pro město a občany  přínosem i potřebou.  Jeselské  zařízení  tedy funguje a dále bude fungovat se stejným režimem jako doposud jesle v MŠ Pod Vrchem jen se změnou názvu.

Monika Nová, DiS.
vedoucí oddělení školstvíMěsto - z radnice