Tip: Máme přehled co se kde šustlo! Buďte v obraze!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Na přelomu února a března bude zahájeno veřejné projednání zadání územního plánu

V měsíci říjnu jsem vás informoval o průběhu architektonické soutěže na pořízení ideového návrhu územního plánu Mělníka. Až do konce ledna byla v prostorách radnice k vidění výstava všech soutěžních návrhů. 

Autoři tří vítězných návrhů pak soutěžili o získání zakázky na vytvoření nového územního plánu města Mělníka. Hodnotícími kritérii bylo pořadí v ideové soutěži a nabídnutá cena. Dle soutěžních podmínek se vítězem jednacího řízení stal ateliér Ing. Žaludy se sídlem v Praze. Po provedení všech potřebných formálních úkonů byla uzavřena smlouva o dílo na pracování nového územního plánu.

Předpokládáme, že již na přelomu února a března bude zahájeno veřejné projednání zadání územního plánu. V rámci tohoto veřejného jednání bude moci veřejnost uplatnit u pořizovatele své připomínky.

Velmi důležitou zprávou je, že pořizovatel a projektant bude pracovat se všemi podněty, které byly dosud na městský úřad doručeny, ale nebyly akceptovány s tím, že budou vzaty jako podněty při pořizování nového územního plánu.

Na podněty, které byly v rámci pořizování změn již dříve zamítnuty, nebude brán zřetel.

O veřejných projednáních bude veřejnost vždy informována veřejnými vyhláškami na úřední desce městského úřadu a neformálními články v tisku.

Pavel Průcha, vedoucí Odboru výstavby a rozvoje MÚ MělníkMěsto - z radnice