Tip: Nemáte se jak dostat domů? Pomůžeme vám zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Zápis dětí do 1. ročníků ZŠ pro školní rok 2014/2015

Zápis dětí do 1. ročníků mělnických základních škol proběhne v týdnu od 3. do 6. 2. 2014. V tuto dobu je zákonný zástupce dítěte povinen zapsat k povinné školní docházce své dítě, které má v tomto kalendářním roce zahájit povinnou školní docházku.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 6. roku věku. Pokud mu tedy není povolen odklad povinné školní docházky.

O odkladu povinné školní docházky rozhoduje ředitel základní školy na základě doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. O odklad musí rodiče písemně požádat ředitele školy, a to nejpozději do 31. 5. kalendářního roku, ve kterém má dítě zahájit povinnou školní docházku. Město Mělník zřizuje celkem pět základních škol a děti jsou do nich rozdělovány podle ulice svého trvalého bydliště v Mělníku. Hovoříme pak o jejich spádové škole. Rozdělení stanovuje Obecně závazná vyhláška města Mělníka č. 2/2008 o společných školských obvodech základních škol (je přístupna na www.melnik.cz àvyhlášky městaà  č. 1/2013). Rodiče ale mají právo vybrat dítěti jinou školu. Potom doporučuji osobně se domluvit s ředitelem této školy, zda je vůbec možné z kapacitních důvodů dítě přijmout. Před těmito „nespádovými dětmi“ budou mít vždy při přijímání přednost „děti spádové“.  Zápis do ZŠ praktické a ZŠ speciální se touto vyhláškou neřídí.

 

Přehled termínů zápisů do prvních tříd a dnů otevřených dveří v základních školách zřizovaných městem Mělník.

 

ZŠ Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská 2817 ► den zápisu 4.2. – 6.2.2014

Den otevřených dveří se uskuteční 15. 1. 2014.

Ředitel Mgr. Bc. Vladimír Škuta, tel. 315 623 015, www.zsjm-me.cz/

Zástupkyně ředitele Mgr. Bedřiška Frundlová

 

ZŠ Mělník, Jaroslava Seiferta 148 den zápisu 3.2. - 5. 2. 2014

Ředitel PaedDr. Milan Němec, tel 315 622 374, www.seifert-melnik.cz/

Zástupkyně ředitele Mgr. Michaela Vacková

 

ZŠ Jungmannovy sady, Tyršova 93 den zápisu 4.2. – 5. 2. 2014.

Ředitel PaedDr. Dalibor Ullrych, tel. 315 622 060, www.zsjungsady.cz/

Zástupkyně ředitele PaedDr. Olga Čermáková

 

ZŠ Mělník-Mlazice, Českolipská 1386 ►den zápisu 4.2. - 5. 2. 2014.

Ředitelka Mgr. Ladislava Kaňková, tel. 315 670 355, www.zsmlazice.cz/

Zástupkyně ředitelky PaedDr. Lenka Švecová

 

ZŠ Mělník-Pšovka, Blahoslavova 2461 ►den zápisu 4.2. - 5. 2. 2014

Den otevřených dveří se uskuteční 21.1. 2014.

Ředitel Mgr. Martin Kružica, tel. 315 624 308, www.zspsovka.cz/

Zástupkyně ředitele Mgr. Monika Štajncová

 

Rodiče k zápisům potřebují: rodný list dítěte, svůj průkaz totožnosti a je-li dítě po odkladu, pak také rozhodnutí o odkladu. Veškeré další informace naleznou rodiče v pozvánkách, které jim budou ze škol zaslány na adresu trvalého pobytu.

 

Monika Nová, DiS.
vedoucí oddělení školstvíMěsto - z radnice