Tip: Nemáte se jak dostat domů? Pomůžeme vám zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Sběrný dvůr v Rousovicích začne sloužit lidem

30.ledna v 10.00 hodin bude slavnostně otevřen nový sběrný dvůr v Mělníku – Rousovicích.

Město Mělník již v roce 2010 zadalo firmě ISES s.r.o. vypracování projektové dokumentace a zpracování žádosti o dotaci na sběrný dvůr, který měl být umístěn v Rousovicích – ve čtvrti, kde doposud toto zařízení chybělo. Nakonec se vše podařilo a během let 2012 - 2013 mohla stavební firma Neumann, která zvítězila ve výběrovém řízení, postavit jeden z nejmodernějších sběrových dvorů v okolí.

Sběrný dvůr se nachází na ploše cca 1 800 m2 a jeho součástí je správní budova, zastřešený sklad kontejnerů, váha, zpevněná plocha 1 090 m2 a nájezdová rampa.

Provozní doba: pondělí – pátek vždy od 9.00 do 17.30 hodin, sobota pod 8.00 do 13.00 hodin. Polední přestávka od 12.00 do 12.30 hodin.

Druhy odpadů přijímaných na sběrném dvoře: nebezpečné odpady, objemný odpad, biologicky rozložitelný odpad, plasty, papír, sklo, kompozitní obaly, dřevo, pneumatiky, směsné kovy, textilní materiál, stavební odpad – za poplatek, vyřazené elektronické odpady.

Nájezdová rampa o výšce 1 metru nad terénem umožní občanům snadnější vytřídění složek komunálního odpadu do přistavených kontejnerů, kdy odpad není nutné zvedat, ale pouze shodit z úložné plochy automobilu či vozíku.

Na základě výběrové řízení byl vybrán provozovatel sběrového dvora a to společnost BEC odpady s.r.o., která zajišťuje městu svoz komunálního odpadu a provoz sběrných dvorů Řípská, Karolíny Světlé a Vehlovice a dále mobilní svoz Chloumek.

Celkové náklady činily 5 800 000 Kč, z toho dotace od Ministerstva životního prostředí  a od SFŽP 4 496 714 Kč.

Mgr. Helena Vavřinová, tisková mluvčí MÚ Mělník

 

 Město - z radnice