Tip: Staňte se redaktorem! Přidejte se k našemu teamu!
Muzeum M

Úvěrový podvod


V lednu 2011 předložila šestatřicetiletá žena z Prahy, při uzavírání smlouvy o hypotečním úvěru, v mělnické bance, doklady důležité ke schválení půjčky. Jednalo se o 2 850 000,-Kč, které chtěla žadatelka použít na koupi bytu v místě trvalého pobytu.

Jak bylo policejním orgánem následně zjištěno, tak přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2008, potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění za zdaňovací období 2008 a potvrzení o příjmu ze zaměstnání byly falešné a neobsahovaly pravdivé údaje. O tomto podezřelá musela při předložení listin vědět. Svým jednáním způsobila škodu, kterou si poškozený bankovní dům vyčíslil na částku odpovídající výši úvěru.

Policejní vyšetřovatel zahájil dvaadvacátého ledna letošního roku stíhání ženy pro trestný čin úvěrový podvod, za který lze v tomto případě uložit trest odnětí svobody v rozpětí od dvou do osmi let. Trestní stíhání je nadále vedeno na svobodě.Zpravodajství