https://www.traditionrolex.com/7

 Granty pro rok 2014 | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Uvítáme nové uši a oči. Staňte se zvědem serveru Mělníček.cz! info@melnicek.cz

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Granty pro rok 2014

Městský úřad Mělník vyhlašuje Grantový program města Mělníka v oblasti kultury, zájmů a práce s dětmi pro rok 2014 a to od 1. 2. 2014.

Granty budou udělovány na projekty podporující kulturní a společenský život ve městě, zejména v těchto oblastech: mimořádné aktivity v oblasti kultury, umění, zájmové činnosti

a práce s mládeží, aktivity podporující rozvoj cestovního ruchu, aktivity navazující na tradice města a odkaz významných osobností města. V letošním roce oslavíme výročí 740 let města, uvítáme tedy projekty směřující k tomuto tématu. Přihlášky jsou k dispozici na ww.melnik.cz nebo přímo na odboru školství a kultury MÚ Mělník (nám. Míru 51). Přihlášky je možno podávat od 1. 2. do 28. 2. 2014 prostřednictvím podatelny MÚ Mělník nebo na odboru školství a kultury, kde je možné okamžitě zkontrolovat úplnost přihlášky a případně vyžádat doplnění od předkladatele.

Monika Nová, DiS.
vedoucí oddělení školstvíMěsto - z radnice

https://www.traditionrolex.com/7