Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.

Ženu bil před dětmi


Ženu bil před dětmi

Na období mezi lednem 2009 a říjnem 2013 nebude v dobrém vzpomínat devětadvacetiletá žena. Stala se totiž obětí dlouhodobého týrání, ze strany svého, o dva roky staršího manžela, ke kterému docházelo v místě společného bydliště na Mělníku. Hrubián manželku slovně i fyzicky napadal a ponižoval. K urážkám používal různé vulgarizmy, k bití údery otevřenou dlaní a pěstí do hlavy a dalších částí těla. V jednom případě dokonce ženu svlékl, polil studenou vodou a poté do své oběti kopal. Manželku ve většině případů napadal před zraky vlastních nezletilých dětí. Poškozená nikdy nevyhledala lékařské ošetření.

Muž se uvedeného jednání dopouštěl hlavně pod vlivem alkoholu, což se potvrdilo i při jeho zadržení, které proběhlo po posledním útoku. Policisté muži naměřili 2,95 promile alkoholu v dechu.

Policejní vyšetřovatel zahájil v uplynulých dnech trestní stíhání osoby pro trestný čin týrání osoby žijící ve společném obydlí, za který lze v tomto případě uložit trest odnětí svobody v rozpětí od dvou do osmi let. Trestní stíhání je nadále vedeno na svobodě.

 

Až pětiletý trest za podvod

Policisté sdělili čtvrtého ledna letošního roku podezření z trestného činu podvod pětačtyřicetileté ženě z Mělnicka.

Podezřelá podala v březnu 2011 na Úřadu práce v Kralupech nad Vltavou žádost o dávku státní sociální podpory, přesněji příspěvku na bydlení. K žádosti přiložila nájemní smlouvu, která, jak se později ukázalo, obsahovala údaje nezakládající se na pravdě. Poté, až do začátku března 2013 čerpala finanční prostředky.

Svým jednáním se nezákonně obohatila o částku ve výši zhruba 153 000,-Kč. Za uvedený trestný čin lze uložit trest odnětí svobody až na pět let nebo trest peněžitý. Trestní stíhání je nadále vedeno na svobodě.

 

Policie ČR
Krajské ředitelství policie
Středočeského kraje
Preventivně informační skupina
M ě l n í k

 Zpravodajství