Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Mělník má čtvrtý sběrný dvůr

30.1.2014 byl zahájen provoz nového sběrného dvora, který je umístěn v Mělníku - Rousovicích. Celkové náklady na jeho vybudování činily 5 800 000 Kč.

Slavnostního zahájení se zúčastnili zástupci města, provozovatele, starostové okolních obcí, zástupci krajského úřadu, ČIŽP, kolektivních systémů, občané Mělníka a také děti ze škol. Vzhledem k tomu, že se právě 30.ledna ve školách rozdávalo pololetní vysvědčení, přítomným žákům ho přímo zde předal starosta města MVDr. Ctirad Mikeš. Šlo o třídu ZŠ praktické a ZŠ speciální se sídlem v Cukrovarské ulici a 6. a 7. třídy ZŠ J. Matiegky. Poděkování patří dětem i jejich pedagogům, že dorazili i přes nepřízeň počasí.

Sběrný dvůr v Rousovicích je již čtvrtý ve městě. Na projekční práce se podařilo získat dotaci z Fondu ASEKOL, realizace stavby byla podpořena z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Celková dotace činila téměř 80 % realizačních nákladů. Zpracovatelem projektové dokumentace stavby a žádosti o dotaci byla společnost ISES, s.r.o., která následně zajišťovala i technický dozor během výstavby a administraci čerpání dotace. Celkové náklady činily 5 800 000 Kč, z toho dotace od Ministerstva životního prostředí  a od SFŽP 4 496 714 Kč.

Provozovatelem sběrného dvora se stala na základě výběrového řízení společnost BEC odpady, s.r.o., která zajišťuje městu svoz komunálního odpadu a provoz sběrných dvorů Řípská, Karolíny Světlé a Vehlovice a dále mobilní svoz Chloumek.

Nový sběrný dvůr je vybaven nádobami na shromažďování široké škály odpadů, včetně nebezpečných, na jejichž soustřeďování je určen speciální eko-kontejner. Dále je areál vybaven přístřeškem pro sběr vyřazených elektrozařízení, součástí projektu byla rovněž rekonstrukce a úprava stávajících zděných objektů, v nichž je zřízeno zázemí pro obsluhu a prostory pro uskladnění techniky. Moderním prvkem sběrného dvora je nájezdová rampa, která občanům výrazně usnadní odkládání odpadů do velkoobjemových kontejnerů.

Na sběrném dvoře mohou občané Mělníka bezplatně odevzdávat nebezpečné odpady, objemný odpad, biologicky rozložitelný odpad, plasty, papír, sklo, kompozitní obaly, dřevo, pneumatiky, směsné kovy, textilní materiál. Stavební odpad je možné ukládat pouze za poplatek.

Sběrný dvůr je také místem zpětného odběru některých výrobků, jako jsou elektrozařízení (lednice, pračka, rádio, počítač, vysavače, fén, telefony, mikrovlnná trouba apod.), osvětlovacích zařízení (výbojky a zářivky) a baterií. Zpětný odběr použitých výrobků je prováděn bez nároku na úplatu za tento odběr od spotřebitele.

Provozní doba dvora: pondělí – pátek vždy od 9.00 do 17.30 hodin, sobota pod 8.00 do 13.00 hodin. Polední přestávka od 12.00 do 12.30 hodin. Telefon: 725 886 597.

 

Mgr.HelenaVavřinová

tisková mluvčí MÚ MělníkMěsto - z radnice

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

1 Kde?


Tohle už je několikátá zpráva o novém sběrném dvoře. Ani v té první, ani tady však není uvedeno KDE se sběrný dvůr nachází! Rousovice je opravdu dost široký pojem. To, že v tiskové zprávě z radnice není uvedena adresa považuji za zásadní chybu. Doufám, že adresu někdo brzy doplní...

1.4 Adresa nového sběrného


Adresa nového sběrného dvora je: Stará 2373, 276 01 Mělník – Staré Rousovice a skutečně se jedná o areál ŘSD. http://www.mapy.cz/#!q=star%25C3%25A1%25202373%2520m%25C4%259Bln%25C3%25ADk&
t=s&x=14.501271&y=50.346264&z=15&d=addr_9115482_1&qp=14.643587_50.169801_
14.660694_50.176310_15

1.3 Ulice U Vlečky i ulice Stará


Už jsem tam byl. Jel jsem tam ulicí "U Vlečky". Jak je vedle garáží proti Penny-marketu autobazar na Mladoboleslavské ulici, tak hned za ním jsem zahnul. Je to až na konci té ulice. Vypadá to jako když jedete nějaké firmě do jejího areálu, to jsem se trochu lekl, ale je to tam. Z ulice Stará se tam může také, protože ten sběrný dvůr má dva vjezdy.

1.3.1 Zajímavost.


Nejdříve musím dát za pravdu všem diskutujícím, že jsem také zprvu po několika zprávách o novém sběrném dvoře přemýšlel, kde by to mohlo být. Určit za vjezd do areálu jenom ulici Starou není zrovna moc šťastné, protože, kdo by jel po Mladoboleslavské a protahoval, se tam někde podle restaurace U Havelků, kde je to poměrně úzké a nepříliš přehledné, tak je to o bouračku. Skutečně je pro většinu lidí mnohem přístupnější ulice U Vlečky, která leží přesně na opačnou stranu Cukrovarské ulice ( jednosměrka na Prahu).

A takovou zajímavostí je, že v tomto areálu byly kdysi mimo jiné skladovány vojenské pontonové mosty a také zde sídlila Správa silnic a železnic, než se přestěhovala za koleje poblíž hlavního skladu Eva a dalších firem.

1.2 Taky tak...


To samé mě taky napadlo. Četl jsem to 2x, jestli jsem se nepřehlédnul, ale krom bohaté omáčky tam chybí zásadní věc - v jaké ulici je nový sběrný dvůr umístěn. Nebo to mají lidé jezdit po Rousovisích a hledat, kde by to tak asi mohlo být? Navíc jestli je to zapadlá ulička, jako je níže v komentáři uvedená ulice Stará, tak to by lidé hledali pěkně dlouho Smiling

1.1 příjezdová ulice


Dobrý den, 

v mělnické radnici se píše, že příjezd do sběrného dvora je z ulice Stará, takže dvůr se bude nacházet někde za Johny barem (Alabamou).