Tip: Staňte se redaktorem! Přidejte se k našemu teamu!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Pomáháme dětem

Bezpečnostně preventivní akce policie, které se zúčastnily také pracovnice oddělení sociálně-právní ochrany dětí, měla své pokračování.

Mladiství a nezletilí, kteří byli zachyceni při policejním zátahu v pozdních nočních hodinách na diskotékách nebo v restauračních zařízeních a bylo u nich zjištěno požití alkoholu, byli společně se svými rodiči předvoláni na jednání Komise pro sociálně-právní ochranu dětí. Přestupek, kterého se děti dopustily, byl projednán jak s nimi, tak s jejich rodiči. Ti byli upozorněni  na možnost trestního stíhání pro ohrožování výchovy mládeže, dopustí-li se jejich děti dalšího přestupku.  Všichni pozvaní rodiče uznali chybu a slíbili, že se již nic podobného  ze strany jejich dětí nebude opakovat. Nad svými dětmi zvýší rodiče dohled. Z 22 pozvaných rodin   se do komise k projednání nedostavily  pouze dvě. Rodiče, kteří předvolání do komise zcela ignorovali, budou řešeni v přestupkové komisi. Tam již mohou očekávat uložení sankce.

Apelujeme na všechny rodiče, aby se svým dětem více věnovali a zajímali se, kde a s kým tráví jejich děti volný čas. Budou-li mít o svých dětech přehled,  s největší pravděpodobností nebudou muset řešit jejich prohřešky.

 

Pomáháme dětem

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí ukládá sociálním pracovnicím sledovat výkon ústavní a ochranné výchovy u dětí umístěných v dětských domovech, výchovných ústavech a ústavech sociální péče. Povinností každé sociální pracovnice je 4x ročně navštívit dítě, kterému byla soudem nařízena ústavní výchova  nebo uložena ochranná výchova.

Sociální pracovnice oddělení sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu v Mělníku navštěvují  27 dětí  umístěných v ústavech z našeho správního obvodu (Mělník a okolní obce). Při  návštěvách sociální pracovnice s  dětmi hovoří, zjišťují, jak se jim v ústavech daří, jak prospívají, jak zvládají školu, jak vychází s pracovníky ústavu a ostatními chovanci. Také je zajímá, zda a v jakém kontaktu jsou se svými rodiči. Sociální pracovnice vozí  „svému dítěti“ drobné dárky. I když jsou děti v dětských domovech po ekonomické stránce velmi dobře zajištěny, ten drobný dárek od „tety sociální“ je vždycky potěší.

Většina „našich dětí“ je v kontaktu se svými rodiči, ať už písemném, telefonickém nebo osobním. Jsou však mezi nimi i takové, o které rodiče neprojevují vůbec žádný zájem. Pro takové děti hledají sociální pracovnice náhradní rodinu.

Všichni víme, že ani ten nejlepší dětský domov  s těmi nejhodnějšími „tetami“ nenahradí dětem rodičovskou lásku. Pokud byste chtěli pomoci některému osamělému dítěti z dětského domova a nahradit mu rodiče, rádi vám poskytneme potřebné informace.

 

Anna Zappová, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany


Město - z radnice