https://www.traditionrolex.com/7

 První kompostéry budou rozdány | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Nemáte se jak dostat domů? Pomůžeme vám zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

První kompostéry budou rozdány

V listopadu loňského roku zahájilo město Mělník příjem žádostí o kompostéry v rámci projektu Kompostéry pro občany města Mělníka podpořeného z dotačních prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí. Projekt si klade za cíl zmenšit procento biologického odpadu, který se vyváží na skládky bez dalšího využití. O kompostéry je patrný zájem, což svědčí o snaze občanů města Mělníka zlepšit nakládání s odpady a úsilí podílet se na recyklaci biologicky rozložitelného materiálu.

Žádosti o kompostér je možné vyplnit elektronicky na internetové adrese www.odpadovecentrum.cz nebo podat přihlášku v tištěné podobě na MÚ Mělník. Přihlášky jsou k dispozici v kanceláři kontaktní osoby projektu, Lukáše Kudy, případně na nástěnky u podatelen.

Příjem žádostí je kontinuální a úspěšným žadatelům jsou kompostéry postupně předávány. Novinkou projektu je, že je možné žádat i o dva kompostéry. Druhý kompostér bude uchazečům zapůjčen za podmínky, že některé nebudou předány uchazečům.

Kompostéry jsou určeny občanům města a jsou jim bezplatně zapůjčeny na dobu pěti let. Po této době automaticky přecházejí do vlastnictví uživatelů. Podmínkou projektu je umístění kompostérů na katastrálním území Mělníka nebo Vehlovice. Kompostér je možné umístit i na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví žadatele (např. v zahrádkářských koloniích), je však potřebné opatřit si souhlas majitele pozemku s umístěním kompostéru na dotčeném pozemku.

První vlna distribuce kompostérů 80 občanům proběhne ve čtvrtek 27. 2. 2014 od 15.00 hodin v prostorách nově otevřeného svěrného dvora v Rousovicích v ulici Stará.

Při předání je žadatelem podepsána Smlouva o výpůjčce/darování a předávací protokol. Kompostér si může převzít pouze osoba uvedená ve formuláři žádosti o kompostér, neboť pro tuto osobu je Smlouva připravena. Je proto nutné přinést si s sebou doklad totožnosti. V případě, že žadatel o kompostér není majitelem pozemku, kde bude kompostér umístěn, je rovněž nutné mít s sebou čestné prohlášení majitele pozemku, že souhlasí s umístěním kompostéru na svém pozemku po dobu udržitelnosti projektu, tj. po dobu pěti let.

Podrobnosti a smlouvy jsou k dispozici u Lukáše Kudy: MÚ Mělník, nám. Míru 1, 276 01 Mělník, tel.: 315 635 194, mob.: 702 057 844, e-mail: l.kuda@melnik.cz

 

Bc.Lukáš Kuda, euromanažerMěsto - z radnice

https://www.traditionrolex.com/7