Tip: Nevíte kam večer vyrazit? Náš Průvodce Vám poradí!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Městská policie Mělník informuje

11.06.2007, 13:20 hodin                               

Strážníci zjistili při své  kontrolní činnosti Na Hadíku, že v místech,  kde byla dne  29.5.2007 objevena černá  skládka -  větší  množství  poškozených pneumatik, opět přibylo větší množství těchto pneumatik. Jedná se cca asi o 2/3 nárůst. Celá věc bude předána na Odbor životního prostředí a zemědělství.  

11.06.2007, 17:25

Strážníci vyrazili do supermarketu Albert – zde se pokusily dvě starší ženy ( z Mělníka a Byšic)  odcizit zboží – jedna za 49Kč a druhá za 431Kč. Strážníci ženám udělili blokovou pokutu ve výši 1 000Kč.

11.06.2007, 21:29

Operátorka kamerového systému uviděla na nám.  Míru u parkovacího automatu před  hospodou  U ROSOMÁKA skupinku romských mladíků.  Jeden z nich začal vykonávat svou malou tělesnou potřebu přímo  na  zaparkované  vozidlo.  Strážníci na místě zjistili, že jde o  mladíka, který nyní bydlí na sociální ubytovně v Dukelské ulici. Za přestupek dostal blokovou pokutu.

12.06.2007,  0:55

Hlídkou  MP byl  při  kontrolní  činnosti  v  ul.  Bezručova,  naproti autobusovému  nádraží spatřen  kulhající muž,  který byl do půli  těla vysvlečený. Muž sdělil, že byl právě propuštěn z nemocnice.  Strážníci měli podezření, že muž svévolně  opustil  chirurgické oddělení. Operátorka se spojila s lékařem, který měl službu a ten sdělil, že je vše v pořádku, že muž byl propuštěn na vlastní žádost. 

 

Svatopluk Zachoval, ředitel Městské policie Mělník

 Město - z radnice