Tip: Máme přehled co se kde šustlo! Buďte v obraze!
Muzeum M

Krácení daně


Dvaatřicetiletý muž z Mělnicka, podnikající jako osoba samostatně výdělečně činná, nepřiznal ve zdaňovacím období roku 2011 veškeré své zdanitelné příjmy, čímž zkrátil daň z přidané hodnoty o částku 219 365,-Kč a daň z příjmu fyzických osob o dalších 76 530,-Kč. Celkem tedy způsobil zkrácením daní škodu ve výši 295 886,-Kč.

Policisté zahájili sedmnáctého února letošního roku trestní stíhání osoby pro trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, za který lze uložit trest odnětí svobody až na tři léta. Trestní stíhání je nadále vedeno na svobodě.Zpravodajství