Tip: Nemáte se jak dostat domů? Pomůžeme vám zde.
Polední jídelní lístky opět v provozu (experimentálně): melnicek.cz/jidelni-listky

Lom V Kroupovci - aktuální situace

Ráda bych zde jako členka petičního výboru shrnula aktuální situaci kolem podzemního opukového lomu V Kroupovci, jehož zaplavení popílkem prosazuje Palivový kombinát Ústí, dále jen PKÚ.

V podzemních prostorech V Kroupovci žijí chráněné druhy netopýrů. Konkrétně zde v poslední době byli sledováni vrápec malý a netopýr ušatý. Veškeré druhy netopýrů, stejně tak jejich stanoviště, jsou chráněni zákonem, naším i evropským. PKÚ si zažádalo Krajský úřad pro Středočeský kraj, odbor životního prostředí o udělení výjimky z ochrany netopýrů, tak aby mohli realizovat záměr na zaplavení popílkem. Zaplavení těchto podzemních prostor popílkem by samozřejmě nenávratně zničilo kolonii netopýrů. Nesouhlas s udělením výjimky na Krajský úřad zaslalo hned několik organizací. Krajský úřad požadovanou výjimku neudělil a PKÚ se proto odvolal a jeho žádost tentokrát posuzovalo Ministerstvo životního prostředí. Výjimku nepovolilo ani MŽP. Trochu jsem čekala, že PKÚ svůj záměr přehodnotí, ale přeci jen je to státní podnik, který má času i peněz na rozdávání…

Náš příběh tedy pokračuje. Minulý týden se uskutečnila schůzka na mělnické radnici za účelem snahy nalézt jiné technické řešení na zajištění podzemních prostor. Náš požadavek, aby nejprve proběhl seriózní geologický průzkum, který by zhodnotil statiku nadloží, nebyl vyslyšen. Varianta na podepření prostor opěrnými sloupy, tak jak jí v projektu pro město Mělník zpracoval Ing. Arch. Augusta, oprávněný báňský projektant, také není pro PKÚ vyhovující, neboť oni zkrátka zahlazují pozůstatky těžby pouze pomocí popílku, tedy likvidují opuštěné důlní dílo .PKÚ na schůzku přišel s „upraveným“ návrhem, ve kterém ponechali netopýrům dvě kaverny a zbylých cca 75 % podzemí by bylo popílkem zaplaveno. Tento návrh smetli ze stolu odborníci z České společnosti na ochranu netopýrů  - ČESON (jednání se účastnil i profesor Horáček), stejně tak Ing. Pořízek zastupující nejen náš petiční výbor, ale také Klub ochránců přírody Mělnicka (KOPM).

Nicméně PKÚ podá na příslušný úřad tuto upravenou variantu navzdory tomu, že ostatní účastníci řízení  (ČESON, KOPM) deklarují svůj zásadní nesouhlas. Už teď je jasné, že souhlasné vyjádření pravděpodobně nezíská, protože jimi navrhovaná varianta je v absolutním rozporu s návyky netopýrů.

PKÚ poněkud úporně prosazuje variantu zaplavení popílkem, ačkoli existují i jiné možnosti. Podzemní prostory V Kroupovci jsou velmi zajímavé a byla by škoda je nenávratně zničit,  vždyť kromě zimoviště netopýrů je to i kus mělnické historie.

Chtěla bych poděkovat všem, kteří podepsali naší petici, všem odborníkům, kteří nás podpořili a zkrátka všem příznivcům zdravého rozumu.

Těm, kteří by chtěli namítat, že se vše podřizuje „pár“ netopýrům, bych ráda zdůraznila, že názor obyvatel ulice V Kroupovci nikoho odpovědného nezajímá. Pokud bychom se snažili záměru PKÚ zabránit pouze tím, že občané zkrátka nechtějí bydlet na úložišti odpadu-popílku, tak bychom neměli žádnou šanci. Samotný odpor obyvatel nemá pro odpovědné úřady žádnou váhu. Do dnešního dne petiční výbor neobdržel písemnou reakci na podanou petici, čímž Město Mělník porušuje petiční zákon. Tolik k tomu, co si vedení našeho města myslí o názoru občanů.

 

Michala Hradecká Město

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

6 Trochu do mlýna


Pane rychtáři, jsem rád za každou diskusi a příspěvek , vč. vašeho. Předpokládal jsem, že už se do toho nebudu vkládat. Ale nedá mi to. I při Vaší dobré vůli, zvedám obočí , jako někdo !? Vaše rady jsou knížecí, i to tu už bylo a jak to dopadá. Pojďme na ZM, ať to má váhu a nejen radit ml. paní nebo slečně Hradecké. Jsem rád, že se mladí zajímají a není jim to jedno.Pokud se týká zastupitelů, zajímal jste se o  jejich činnost dřív? Toto je dotaz. Tak se na některého taky obracejte, od toho tu jsou, věřím, že Vás neodmítnou, spíš asi jak který. Ještě jedna záležitost , jak už jsem psal, pracuje se na změně ÚP. Uplatněme své názory, podněty a požadavky, neboť zde to začíná a někdy i končí. Měli by a musí do toho mluvit i občané z okrajových čtvrtí Mělníka. Budu moc rád , když bude ÚP věcí všech a nejen několika lidí, nedělá se na 2 roky a může hodně zkazit, ale i napravit.

Hluboce pod čarou - píše se zúčastnit.

6.1 Pane Zelený, to jste mne pobavil ....


Jestli se domníváte, že mé rady jsou knížecí, pak jste si můj příspěvek vyložil nesprávně. Vstupovat do dnes již doufám úspěšné mise paní Hradecké, a snažit se přisvojovat si část jejího úspěchu, jako třeba pan Tichota, to bych pokládal za nefér. Chtěl jsem jen, aby bylo zřejmé kdo je kdo, a na které straně stojí.

Mám pocit, že na minulém ZM jste byl osobně. S ohledem na přenosy ze zastupitelstva, o které se zasloužila TOP 09, a které nás stojí kolem 20 000,- Kč za kus ( normální cena je poloviční ), to však nebylo nutné, pokud nejste zastupitel. Jestli si myslíte, že jít na ZM má váhu, pak jste tam byl letos poprvé a přenosy ZM na internetu nejspíš nesledujete.

Jak dalece se zabývám činností zastupitelů zjistíte z mých příspěvků, o jejich záslužnou práci jsem se však začal zajímat mnohem dříve.

Mám prosbu - napište mi na koho z nich se má občan podle Vás obrátit, o kterém z nich si myslíte, že bude umět okamžitě odpovědět, protože jako zastupitel bude ten, který konkrétní problém Města znát. O kterém z nich si myslíte, že ho bude umět vyřešit a řešení vysvětlit ostatním zastupitelům, tak aby ho správně pochopili, a následně ho prosadit v ZM. Který z nich na to má při své práci dost času. Který z nich upřednostní zájmy Města před svými ? Zjednoduším to - kdo z nich je natolik chytrý, má tolik času a energie, nehledí na své zájmy a vždy důsledně prosazuje na prvním místě zájmy Města a jeho občanů. Překvapte mne pane Zelený.

S ÚP máte pravdu, ale odpověď je ve Vaší odpovědi na otázku výše.

Na závěr, protože mám pocit, že budete kandidovat v příštích volbách několik rad. Neberte je jako knížecí, tak myšleny nejsou.

- informace o problémech Města a témata do volební kampaně nehledejte jen v ZM, někdy se stačí projít ...

- podívejte se na docházku radních a zastupitelů

- potřebujete sestavit kandidátku - to Vám nezávidím, není moc z čeho vybírat a není moc času. Město je malé, tak pozor, abyste nevybíral dlouho a nakonec nepřebral

- pracujte více s internetem, dozvíte se zajímavé věci, viz. Mělníček - mrkněte pár let dozadu

- nevěřte všemu co uslyšíte, každý si tady brání svoje zájmy

- trochu přidejte volby jsou za dveřma a konkurence bude velká

Hluboce pod čarou - vim jak se to píše, ale člověk se občas uklepne a když nemá brejle, však to znáte...

R.

 

 

 

 

 

 

6.1.1 Paní Hradecká a pan Tichota


Dobrý den,
nevím, kde jste to vzal, ale nic od paní Hradecké si nepřivlasťnuji, naopak podporuji a šířím její informace, protože jejich lidskou a občanskou činnost velice oceňuji. (např. na facebookové stránce Mělník-City jsem sdílel link na tento článek - pokud bych měl být osobní, jako Vy výše, zeptal bych se, udělal jste něco podobného, šíříte nějak veřejně jejich myšlenky a informace o této jejich náročné práci? U mne je odpověď "ano", protože to pokládám - stejně jako u jiných místních ne úplně pěkných kauz - za důležité.). Možná jsem s Vámi o tom taky mluvil, ale protože nevím, kdo jste, tak to nevím ;) Do doby odeslání mého komentáře tady té podpory moc nebylo. K tomu jsem upřímně uvedl, že je to prostě jen a jen otázka peněz. Ničeho jiného. A to je prostě fakt. O jiné zájmy tady nejde.

Na okraj, pan starosta jednu moji argumentaci na jednání ZM označil za začátek předvolební kampaně. Vtip je v tom, že věcně argumentujeme po celé volební období - a díky Vámi zmíněným video přenosům, které do mělnické politiky přinášejí transparentnost a více demokracie, mohou lidé posoudit, jak kteří zastupitelé argumentují a jak kdy hlasují. V některých dílčích otázkách se mohou naše názory lišit od názorů některých našich voličů, ale důležitý je směr, kterým se má mělnická politika ubírat. A z tohoto soudku poznamenám, že veřejná kontrola je nejefektivnější nástroj kontroly zacházení s věcmi obecními. Proto jsme jako zastupitelé za TOP 09 a nezávislé prosadili i to, že si s předstihem lidé mohou z webu města stáhnout kompletní podklady, které máme coby zastupitelé k dispozici pro rozhodování. Té transparentnosti využítáte i Vy a zvete k ní i ostatní, jak vidím, což je dobře. Pokud jsou dnes možnosti pořídit danou službu levněji, je vhodné něco s tím udělat. Plně s Vámi souhlasím. Díky za podnět. 

Protože zastupitelé mají samozřejmě omezené množství času a energie (většina to dělá ve volnmém čase) je důležité, aby se zapojovali občané. A jsem rád, že se na Mělníku zapojují čím dál víc a vyvíjejí tlak na prosazování věcí prospěšných. Jako třeba v Kroupovci. To je to nejlepší, co se může dít. Tlak veřejnosti a věcná a argumenty podepřená kritika posouvá město dál. Snad i v případě Kroupovce, protože lobby je, jak vidno, silná. Narozdíl od Vás si nejsem jist, že je zcela dobojováno.

Ondřej Tichota
t.č. opoziční zastupitel za TOP 09 a nezávislé

 

5 Paní Hradecká


Vaší dnes již několikaleté práce ve prospěch zachování lomu v Kroupovci si velmi vážím, a od počátku ji sleduji. Myslím však, že pro ty, kteří s touto věcí nejsou podrobně seznámeni, by bylo dobré uvést, kdo konkrétně z vedení Města s Vámi jedná a jaký je jeho postoj. Také napište kdo se zůčastnil Vaší schůzky na radnici a jaké stanovisko zastával. V neposlední řadě prosím uveďte kdo konkrétně za město Mělník rozhodne o způsobu jakým bude s lomem v Kroupovci naloženo.

Vedení Města je širší pojem, pište konkrétněji ( starosta, místostarosta, konkrétní radní )

V současné době, kdy do voleb zbývá jen několik měsíců je možné, že Vám i někteří současní zastupitelé, kteří pro Vás po celou dobu nehnuli ani prstem, začnou v rámci svého zviditelňování vyjadřovat podporu. Využijte toho, jděte na příští zasedání ZM a veřejně se zeptejte na stanovisko zastupitelů, radních, místostarosty a starosty. Bude dobré zjistit kdo z nich je na Vaší straně, a kdo lobuje za zájmy Palivového kombinátu Ústí.  Zeptejte se také proč město Mělník porušuje zákon a neodpovědělo písemně v řádném termínu na podanou petici.

Ještě radu na závěr: své otázky zašlete s předstihem panu starostovi, aby se na ně mohl připravit, a neodkázal Vás na někdy příště.

R.

5.2 Bližší info


Děkuji pane Rychtáři za projevení podpory, za Vaše připomínky a rady. Jsem si vědoma, že situace kolem lomu V Kroupovci může být nepřehledná, proto se ji zde pokusím vysvětlit podrobněji.

Opuštěná důlní díla spadají ze zákona pod Ministerstvo průmyslu a obchodu. MPO pak v případě potřeby zajistit/zlikvidovat takové důlní dílo pověří Palivový kombinát ústí (státní podnik). PKÚ je tedy instituce, která je povinna opuštěné důlní dílo zajistit/zlikvidovat.

Město Mělník je v celé situaci účastníkem řízení. Za město Mělník s námi situaci řeší starosta MVDr. Ctirad Mikeš, který mimo jiné inicioval i poslední schůzku, na které PKÚ předložil upravený návrh na zaplavení lomu popílkem.

Na skutečnost, že jsme doposud neobdrželi písemnou odpověď na naši petici, jsme upozorňovali nejen na zastupitelstvu, ale i na poslední schůzce s panem starostou. Bez reakce.

PKÚ prosazuje pouze variantu zaplavení popílkem a jinou variantou nejsou ochotni se v tuto chvíli zabývat. O postoji pana starosty bych zde nerada spekulovala. Uvedu příklad: když Krajský úřad pro Středočeský kraj, odbor životního prostředí, neudělil výjimku z ochrany netopýrů Palivovému kombinátu, Město Mělník se proti tomu odvolalo, stejně jako dotčený PKÚ. Tento krok byl poněkud zvláštní vzhledem k předchozímu vystupování pana starosty. Nicméně MŽP potvrdilo správnost rozhodnutí Krajského úřadu a odvolání PKÚ i Města Mělníka zamítlo.

O zaplavení lomu popílkem tedy může rozhodnout Krajský úřad pro Středočeský kraj, popř. Ministerstvo životního prostředí, pokud by PKÚ udělili výše zmiňovanou výjimku z ochrany netopýrů. PKÚ nemůže lom zaplavit bez této výjimky.

5.2.1 Děkuji paní Hradecká,


jestli jsem to správně pochopil, tak Krajský úřad pro Středočeský kraj, odbor životního prostředí, svým rozhodnutím trval na ochraně netopýrů, a tím zabránil zaplavení lomu popílkem.

Proti tomuto rozhodnutí, které ochránilo netopýry i lom, se Palivový kombinát Ústí  a pan starosta MVDr. Mikeš (Město Mělník)  odvolal.  S ohledem na vzdělání pana starosty, a na to, že byl nebo ještě je vedoucím odboru životního prostředí, je to pro mne velmi překvapivé.

Ministerstvo životního prostředí  zamítlo odvolání pana starosty a Palivového kombinátu Ústí  a znovu poskytlo ochranu netopýrům i lomu.

Palivový kombinát Ústí a možná i pan starosta si však nechtějí dát pokoj a podávají další upravenou žádost.      Držím palce paní Hradecká, také věřím, že i tentokrát bude žádost zamítnuta a Palivový kombinát Ústí i pan starosta MVDr. Mikeš (Město Mělník) si pak snad už dají pokoj a budou společně s dalšími účastníky hledat jiné, přijatelné řešení.

R.

5.1 TÉČÉ ( Ondřej James Tichota )


se už začal zvidditělňovat za chvíli ho možná uvidíme celýho

Karel (už sem zdraví)

5.1.1 Mělničane ! Karle ! Vy jste


VIZIONÁŘ, ale veliký ! Předpověděl jste zviditelnění pana Tichoty a zde je !

 

https://www.youtube.com/watch?v=l0RTsD6xaYY

5.1.1.2 Zviditelnění Ondřeje Tichoty?


Právě jste mne zviditelnil Smiling Ale já se nikdy neschovával a nemyslím si, že jsem úplně neviditelný. Když jsem něco kulturně-společenského pořádal, byl jsem na té akci coby její pořadatel vidět, když jsme hráli s kapelou, byl jsem vidět, když jsem coby občan tehdy bez úvah o kandidatuře v předchozím období vystupoval na jednáních ZM proti hernám nebo proti výhodnému nájmu jatek od města pro mělnického podnikatele, byl jsem vidět, když jsme tehdy natočili fiktivní dokument o hernách na Mělníku https://www.youtube.com/watch?v=3pe7xirVxgY, taky jsem byl vidět, na kandidátce TOP 09 jsem byl až na 9. místě, a přesto mne někteří viděli, takže nevím, o jakém zviditelnění je tady řeč Smiling Opravdu jste mi zvedl náladu Smiling

Mimochodem, hudba mne opravdu baví a nepoužívám ji k politickému zviditelnění ;) 

Jak jste pochopil text naší písně Demokracie? Děkuji za odpověď.

Ondřej Tichota
t.č. zviditelněný opoziční zastupitel za TOP 09 a nezávislé

5.1.1.1 HUSTÝ!!!!!!!!!!!!!!!


TO JE TEDA HUSTÝ. HODNĚ HUSTÝ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

KDY A KDE MAJÍ KONCERT ?

https://www.youtube.com/watch?v=l0RTsD6xaYY   jsou ještě další odkazy na písně této skupiny ?

5.1.1.1.4 Píseň o lásce k Mělníku


Ano, jsou takové odkazy, např. Závěrečná-Mělník - takové vyznání lásky našemu městu ;) https://www.youtube.com/watch?v=HMIN9Fox8oA

A pak mimo můj bondovský účet na youtube píseň Kofola (text jsme napsali s Radkem Šenfeldem, jehož básnické střevo je přímo kapitální Smilinghttps://www.youtube.com/watch?v=UH2ylEB751w

Ondřej Tichota

 

5.1.1.1.3 zviditelnění?


Tak Lykke til jsem poslouchala a ten text mi připadá celkem jasný. Každopádně se teorii o Bondově potřebě zviditelnění musím hodně smát. Uvěřim tomu až bude na náměstí rozdávat párky a propisky zdarma;)

5.1.1.1.2 Demokracie - píseň od Lykke til


Pane Milde, jak jste text té písně pochopil? Díky za odpověď. (Případně se podívejte na web http://lykketil.melnicek.cz/ do sekce texty, text je potřeba vnímat jako celek Eye-wink ). A taky díky za oživení toho času několik let spící mělnické kapely Lykke til. V jednom máte recht, její hudba je fakt hustá a plná energie ;) 

Ondřej Tichota
t.č. opoziční zastupitel za nezávislé a TOP 09

Obrázek uživatele Markéta Želva Přerovská

5.1.1.1.1 Lykke til


myslím, že už nehrají.. http://lykketil.melnicek.cz/

4 No konečně


Jsem rád, že se v této kauze objevují racionální pohledy a do konce i u příspěvků p. Krpce (to je pochvala). Bohužel, nemluví se o příčinách a podílu zodpovědných. Příroda a ŽP se musí přece chránit , už pro naše děti. Zahájili se práce na změně územního plánu Mělníka. Lidé, kterým na městě záleží, zajímejte se. Děkuji p. Bondovi  za příspěvek. Snad se blýská i na lepší časy ve věci spalování komunálního odpadu ČEZem a hlavně šílená doprava  z celého Stř. kraje a někdy i z okolních do Počápel !!!!

3 Lom v Kroupovci


Dobrý den,
jde tady o záchranu chráněných druhů netopýrů, resp. jejich domova. A o ochranu životního prostředí jako takového (= prostředí pro život, tedy i pro život lidí, na což se někdy zapomíná - nejsme z přírody vyňati). Trefně napsáno komentujícími níže - jde jen o peníze, o žádnou ochranu majetku či čeho. O ochranu komunikací jde vlastně taky - ale ochráněny zůstanou v případě, že tam nebudou sem a tam jezdit těžké náklaďáky právě s tím popílkem - pokud by tam po těch místních cestách vůbec dojely. Nemusí jít nutně přímo o korupci, pane Krbec (neskloňuji Váš nick ve vzpomínce na legendární večerníček, kde byl kastelán oslovován a volán 1. pádem "Krbec" ;) ), ale o to, že na tom někdo může opravdu pěkně normálně vydělat - a vydělají prostě všichni... skoro. Prostě se za to někomu normálně vyplatí peníze, a příště zase někomu jinému, protože odpad je velký byznys, a proto je tak silná lobby, resp. hodně silná tlačka, která se nehodlá zastavit před ničím. Snad ji zastaví petiční výbor.

Díky petičnímu výboru a také mělnické větvi Strany zelených, které se tomu věnují a nenechají aktéry kout pikle v klidu.

Ondřej Tichota
opoziční zastupitel za sdružení TOP 09 a nezávislých

3.1 nezpochybňuji ničí názor


jen opravdu nechápu, že když chce někdo "jen tak" udělat tunel, utratit nemalé finanční prostředky(z toho jistě část do své kapsy) a ještě u toho likvidovat přírodu.....to není na jedno trestní oznámení, ale hned na několik trestních oznámení..... Už jste ho někdo podal???

3.1.1 trestní oznámení


Dobrý den,

obecně, pokud vidíte porušení zákona a myslíte, že by mělo být podáno trestní oznámení a věc prošetřena příslušnými orgány, pak ho podejte. To není výsadou zastupitelů nebo poslanců nebo kandidátů na prezidenty, ale právem občanů. Mimochodem, při rozhodování na městě nemusí nutně dojít k porušení zákona, jakkoli můžeme považovat některé úkony např. za nemravné. Trestní oznámení je také vhodné mít nějak podloženo, vědět, že jsou pádné důkazy pro protiprávní jednání atp. O trestních oznámeních "vím" jen z doslechu, věsměs vyšla doztracena právě z výše uvedených důvodů. Pokud se voličům jednání jednotlivých kandidátů či celých uskupení nelíbí, jednou za čtyři roky mají možnost je "potrestat" tím, že je (znovu) volit nebudou.

Ondřej Tichota
t.č. opoziční zastupitel za sdružení nezávislých a TOP 09

2 Je to tu zase


Pane Krpče,něco o tom na rozdíl od Vás vím. Nebo máte jinou motivaci ? Opukový lom v Kroupovci - ten palivový kombinát si přece nenechá líbit drzost občanů, že si nechtějí nechat zalít opukový lom tekutým popílkem. Takže i přes zamítnutí bylo jednání a vymysleli přímo hlavou, že zatopí jen cca 70 %, peníze se utratí a netopýři dostanou okamžitou výpověď. Krajský úřad ať je zticha a třeba ta podzemní voda nebude kontaminovaná. Po nás potopa. Kupte si nějakou loďku, ale pozor někdy jsou i vlny a musíte umět pádlovat a taky kormidlovat. Jinak hezký den, hlavu vzhůru a rozum do hrsti.

2.1 žádnou


motivaci nemám, pouze jsem slyšel i odlišné názory na tento problém a dovolil jsem si k tomu něco napsat. Ale jak koukám patent na rozum tu máte asi pouze Vy.

1 zajímalo by mě


jestli by jste takto vehementně bojovala za zachování lomu, pokud by jste měla v uvedené lokalitě pozemky a chtěla si na nich postavit dům....ale předpokládám, že Vy už máte postaveno.

1.3 Karma


komentáře na Váš příspěvek vypovídá jasně.Ať má slečna či paní Hradecká postaveno nebo ne,článek je úúúplně o něčem jiném a Vy jste úúúplně mimo misku.

Obrázek uživatele milk

1.2 O všem by si měli


O všem by si měli rozhodovat majitelé pozemků.

1.1 Neznalost situace


Dobrý večer pane Krpče,

V dotčené lokalitě se pozemky, na kterých by se mohly stavět další nemovitosti nenacházejí. Je zde jedna parcela, která však již stavební povolení získala a proto vlastník může stavět. 

Pokud by Vás zajímalo něco dalšího, ráda Vám odpovím.

Pěkný večer.

 

1.1.1 uznávám


uznávám, že nejsem znalý situace, ale slyšel jsem i názory, že jsou kvůli lomu v ohrožení domy, zahrady a silnice.....A také, že kvůli lomu by tam měla být vydána stavební uzávěra. Mně je to fakt celkem jedno, jestli lom zatopí nebo ne......hlavně, aby nedošlo k nějakému neštěstí(propad pozemku, domu). Věřím, že firma, která chce lom zabezpečit to nedělá jen tak z kratochvíle......

1.1.1.1 Firma, která chce lom zabezpečit to


nedělá jen tak z kratochvíle, a ani Ti, kteří jí pomáhají to nedělají jen tak pane Krpče. Jsou v tom obrovské peníze pro všechny, kteří se tohoto byznysu zúčastní. O to zde jde. Nejde o pozemky, o propad, o netopýry. Bohužel. Jenom o prachy. Nikdo nespočítá, kolik se tam toho sajrajtu naleje.....

1.1.1.1.1 takže


v tom je korupce?? To je ale potom na trestní oznámení a ne na petice!!!!

Obrázek uživatele dawer

1.1.1.1.1.1 Pane


Krbec, to je síla!Smiling

1.1.1.1.1.1.1 Pane


dawer, když myslíte.....Smiling:-)