Tip: Staňte se redaktorem! Přidejte se k našemu teamu!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Městská policie Mělník informuje

Dne  12.6.2007  celkem 3x  vyjeli strážníci do supermarketu Albert. V 8:30 hodin se o krádež játrovky a sýru gervais  v hodnotě 21,80 Kč pokusila starší mělnická občanka. Svačinka se  tak paní prodražila na 500 Kč blokové pokuty.

V  15:30 hodin  se o větší krádež pokusil slovenský občan -  chtěl si bez placení odnést 10 velkých čokolád v celkové hodnotě 599Kč.

V 17:00 hodin se mělnický mladík pokusil odnést bez placení tři čokolády Milena za 60 Kč.                                     

 

12.06.2007, 14:05

Na Městskou policii Mělník nahlásil mělnický občan, že na hlavní silnici směrem od Liběchova u podjezdu chybí 4 víka od  kanálů. Hlídka Městské  policie Mělník  na místě  provedla šetření a na  místě zjistila, že se jedná o kanálové vpustě na okraji silnice I. třídy a že zde  hrozí nebezpečí  úrazu. Vzhledem  k tomu,  že kontaktní  osoba Ředitelství silnic  a dálnic nebyla k zastižení, byl o  celé  věci vyrozuměn  pracovník ZKP Kladno, který na místo  vyslal odpovědné pracovníky.                                                   

12.06.2007, 22:00

Od 22:00  hodin  asistovala  hlídka  MP  pracovnicím živnostenského odboru při kontrole  dodržování   zavírací doby v zastavárnách na katastru města.       

12.06.2007, 22:45

Mělnický občan si na  hluk  z  živnostenské  provozovny,  kde  se provádějí stavební úpravy Hlídka MP na  místě  zjistila, že uvnitř  provozovny jeden  muž odstraňuje starou  poškozenou dlažbu. Hlídka muže  upozornila   na  předmět stížnosti.  Ten se omluvil a okamžitě uzavřel  všechna okna, kterými by hluk mohl být ven slyšet.

12.06.2007, 23:00

Mělnická občanka si stěžovala, že   již  druhou  noc  se  ozývá  hlasitá reprodukovaná hudba  z přízemního bytu domu, který se nachází nedaleko do jejího bydliště. Hlídka MP se následně dostavila na  místo  určení, kde  bylo zjištěno,  že  muž,  který  byl  zjevně  pod  vlivem alkoholu,  má otevřené okno a uvnitř má puštěnou reprodukovanou  hudbu. Hlídka muže  upozornila na  předmět stížnosti  a povinnost  dodržování  nočního  klidu.  Tento  hudbu  následně  ztlumil. 

12.06.2007, 23:20

Na služebnu MP  byla telefonicky  oznámena stížnost na rušení  nočního  klidu z ubytovny v ul. Cukrovarská. Hlídka MP se následně dostavila na místo určení,  kde bylo  zjištěno, že  otevřeným oknem  je ven  slyšet  reprodukovaná hudba a hlahol osob. Provedeným šetřením bylo  zjištěno, že  skupina občanů  Rumunska  zde  slaví  narození  dítěte.  Hlídka  jmenované  upozornila  na  předmět  stížnosti a na povinnost dodržování nočního klidu. Tito se omluvili  a   okamžitě hudbu vypnuli.  

13.06.2007,  1:35

Mělnická občanka oznámila,  že na dětském hřišti  na Pivovaře se  nachází skupina  chlapců, kteří  zde hrají fotbal a  svým  hlučným chováním  ruší noční  klid. Bylo  předáno hlídce MP, která  se  dostavila  na místo  určení. Zde  upozornila čtyři chlapce na  předmět stížnosti. Tito se omluvili, hraní zanechali, a poté z místa odešli.    

13.06.2007,  4:15

Operační MP spatřila díky kamerovému systému,  že v ul. Pražská  u č.p.  335 leží  muž  na  vozovce.  Hlídka  MP  se  následně dostavila na místo určení, kde bylo zjištěno, že ležícím mužem je  již   hlídce  dobře známá osoba. Ten byl nezraněn, ale  zjevně  pod vlivem alkoholu. Hlídka jmenovaného probudila a z místa jej vykázala.   

 

Svatopluk Zachoval, ředitel Městské policie Mělník


Město - z radnice