Tip: Máme přehled co se kde šustlo! Buďte v obraze!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Úplná uzavírka ulice Panešova

Od 5. 3. do 30. 4. 2014 bude z důvodu rekonstrukce plynu a povrchu komunikace zcela uzavřena ulice Panešova.

Rekonstrukci plynu zahájí 5. března firma KOSOGASS – inženýring v úseku od ul. Komenského po ul. Českolipskou.

V návaznosti na postup prací  plynařů budou v tomto úseku, od křižovatky ul. Komenského po ul. Českolipskou  probíhat práce na rekonstrukci komunikace Panešova, včetně přilehlých chodníků.

Dále ve dnech 11. 3. – 14. 3. 2014 proběhne částečná uzavírka v  ul. Českolipská v prostoru křižovatky s ulicí Panešova. Důvodem této uzavírky je propojení nově vybudovaného vodovodního řadu v ul. Panešova na hlavní řad v ul. Českolipské. Náhradní dodávku vody po tyto dny pro tuto lokalitu zabezpečí Středočeské vodárny a.s., pobočka Mělník. O uzavírce vody vás budou včas informovat Středočeské vodárny a.s.

Svoz komunálního odpadu, zásobování provozoven a školy

Po dobu uzavírky bude umožněn vjezd svozovým vozům i vozům integrovaného záchranného systému a vše je zajištěno tak, aby ani ve ztížených podmínkách nebylo zásobování provozoven a školy narušeno.

Kontakty

V případě, že přesto dojde nějaké kolizní situaci, je třeba se ihned obrátit na stavbyvedoucí níže uvedených firem:

  • Rekonstrukce plynu: firma KOSOGASS – inženýring, stavbyvedoucí Martin Cirkl, tel. 606 355 790

  • Rekonstrukce komunikace: firma COLAS CZ, stavbyvedoucí František Voldřich, tel. 733 780 151

  • Středočeské vodárny a. s. – zákaznická linka 840 121 121    

Všem občanům bydlícím v této oblasti a majitelům zdejších provozoven se omlouváme za ztížené podmínky v přístupu k jejich nemovitostem po dobu uzavírky. 

MVDr.Ctirad Mikeš, starosta města MělníkaMěsto - z radnice