Tip: Nevíte kam večer vyrazit? Náš Průvodce Vám poradí!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Informace pro majitele kulturních památek a nemovitostí v památkových zónách a rezervacích

Od 1. ledna 2007 je v platnosti novela zákona č. 20/1087 Sb. o státní památkové péči (novela č. 186/2006 Sb.). Změny v tomto zákonu byly vyvolány nutností sladit právní normy s novým stavebním zákonem. Novelizovaný stavební zákon zrušil některé dřívější povinnosti, týkající se stavebních prací a úprav. Pro majitele kulturních památek či nemovitostí v památkových rezervacích, zónách a ochranných pásmech je i nadále směrodatný zákon o památkové péči a z něj vyplývající povinnosti (viz.  uvedené body 1-5).

Pro lepší orientaci majitelů kulturních památek a nemovitostí v památkových zónách, rezervacích či ochranných pásmech uvádíme základní povinnosti, které vyplývají ze zákona o památkové péči.

1. Vlastník kulturní památky je vždy povinen žádat o vydání závazného stanoviska oddělení památkové péče Městského úřadu Mělník při jakékoli zamýšlené údržbě, opravě, rekonstrukci, restaurování nebo jiném stavebním zásahu  vně i  uvnitř nemovitosti.

2. Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která se nachází v památkové rezervaci

( Dobřeň, Nosálov, Nové Osinalice, Olešno ), památkové zóně (Jestřebice, Lobeč, Mělník, Mšeno, Sitné, Střezivojice, Vidim, Vrbno) nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky (obec Hořín, Liběchov, Kokořín Důl), je vždy povinen žádat o vydání závazného stanoviska oddělení památkové péče Městského úřadu při jakémkoli stavebním zásahu vně nemovitosti.

3. Při úpravě dřevin (výsadba, kácení), které se nacházejí v  památkových zónách či rezervacích,  je jejich vlastník povinen žádat o vydání závazného stanoviska oddělení památkové péče Městského úřadu Mělník.

4. Od 1.7.2007 je nutno žádat o vydání závazného stanoviska při umístění reklamy (reklamních tabulí) v památkové zóně a rezervaci oddělení památkové péče Městského úřadu Mělník.

5. Vlastník jakéhokoliv pozemku či nemovitosti je povinen při stavebních úpravách, jejichž součástí jsou zemní práce (základy, přípojky, terénní úpravy), oznámit stavební činnost Archeologickém ústavu (Letenská 4, 118 01 Praha 1) za účelem provedení archeologického výzkumu.

S veškerými dotazy, problémy a žádostmi se obracejte v úředních dnech (pondělí + středa, 8:00 – 17:00 hod.)  na oddělení památkové péče Městského úřadu v Mělníku, nám. Míru čp. 51 Telefon: 315 635 342, 346.

 

Hana Lejtnarová, vedoucí oddělení památkové péče, MÚ MělníkMěsto - z radnice