Tip: Máme přehled co se kde šustlo! Buďte v obraze!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Co je nového ve službách pro seniory

Vážení spoluobčané, ráda bych vás seznámila s novinkami, které do našich životů přinesl zákon o sociálních službách. Nejdůležitější  je, že každý z nás si může vybrat službu  podle svých představ, vybrat si poskytovatele a místo, kde mu budou poskytovány . Způsob úhrady služeb se provádí z příspěvku na službu nebo i z vlastních finančních zdrojů, pokud nebyl  příspěvek přiznán.

Naše  Centrum seniorů zařízení je jedním z těch, které chce nabídnout své služby dostupně a  přehledně. Prostě tak, aby každý, kdo si naše služby objedná, věděl, za co a kolik platí.

V našich zařízeních jsme jako první v ČR začali precizně účtovat  provedené pečovatelské úkony pomocí nově vytvořeného datového programu Trackbase.

Protože jsme spoluautoři uvedeného programu, tak pořizovací cena byla akceptovatelná a zahrnovala hlavně hardware. Program umožňuje pomocí čárových kódů a čteček rychlou a průhlednou evidenci pečovatelských úkonů. Také sumarizace za požadované období může být provedena promptně na požádání uživatele, ale zpravidla je  k dispozici měsíčně. Obsahuje počet a dobu provedených úkonů, personál, který úkon provedl,  sumu k úhradě, pokud se jedná o úkony volitelné (fakultativní), nebo není-li uživatel  příjemcem příspěvkem na péči, hradí uživatel všechny provedené úkony.

Ceny úkonů si stanovuje poskytovatel sám, zpravidla podle času prováděného úkonu. U nás jsme ceny stanovili nižší s ohledem na samoplátce a jejich finanční možnosti. K současnému datu 2/3 našich obyvatel  jsou příjemci příspěvku na službu, který podle výkladu zákona 108/2006 náleží poskytovateli  v případě, kdy poskytuje 24hodinovou pobytovou službu, 365 dnů v roce.

 

      Pavla Hýblová

ředitelka Centra seniorů  MělníkMěsto - z radnice