Tip: Nemáte se jak dostat domů? Pomůžeme vám zde.

Bezpečnostní opatření Richard


Čtrnáctého března letošního roku se na území, které místně spadá pod policejní Obvodní oddělení Kralupy nad Vltavou a Neratovice uskutečnilo preventivně bezpečnostní opatření, zaměřené na odhalování a prevenci zejména majetkové trestné činnosti a trestných činů a přestupků na úseku omamných a psychotropních látek. Dále pak na pátrání po hledaných osobách a věcech pocházejících z trestné činnosti. Akce skončila v časných ranních hodinách následujícího dne.

Opatření se zúčastnila zhruba dvacítka policistů z Územního odboru Policie ČR Mělník. Své zástupce zde měly pořádkové složky, dopravní inspektorát a kriminalisté. Navíc byli nasazeni dva policejní psovodi a jejich čtyřnozí pomocníci vycvičení k odhalování drog.

Policisté zkontrolovali jednasedmdesát osob a pětačtyřicet motorových vozidel. Zaevidovali dva trestné činy, a to maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a ohrožení pod vlivem návykové látky. Dále uložili sedmnáct blokových pokut v hodnotě zhruba 3 000,-Kč, za přestupky v dopravě a jeden přestupkový delikt oznámili správnímu orgánu. Za pomoci speciálně vycvičených psů odhalili jednoho držitele omamné a psychotropní látky konopí. Vzhledem k zajištěnému množství byl tento skutek vyřešen s hříšníkem na místě, uložením blokové pokuty. Během akce nebyly odhaleny žádné hledané osoby, ani věci pocházející z trestné činnosti.Zpravodajství