Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!
Muzeum M

Mělnické školy se mohou přihlásit s projekty sociální prevence do grantového řízení

Město Mělník vyhlašuje grantové řízení pro základní a střední školy se sídlem na Mělníku. Školy se mohu přihlásit s projekty zaměřenými na prevenci sociálně patologických jevů v termínu od 1.4.2014 do 31.4.2014 včetně. Žádosti o grant jsou ke stažení na webových stránkách MÚ Mělník, www.melnik.cz.

Bližší informace lze získat u vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví PhDr. Drahomíry Pavlíkové, tel. 315 635 311 nebo Mgr. Jaroslavy Brabcové, tel. 315 635 318.Město - z radnice