Tip: Nemáte se jak dostat domů? Pomůžeme vám zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Nově zaparkujete na půl hodiny u pošty i na dalších místech v centru zdarma

Dne 3.3.2014 schválila rada města nové znění Nařízení o placeném stání silničních vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města. Od začátku dubna tím dochází k určitým změnám v parkovacích zónách, tak i pravidlech spojených s parkováním vozidel a poplatcích za parkování. Parkovací zóny budou rozděleny následně:

Parkovací zóna A:

 • veřejné parkoviště na nám. Karla IV.

 • oboustranně ul. Fibichova od křižovatky s ul. 28 října po zastávky autobusů před O2 a Okresním soudem Mělník

 • oboustranně na spojovací komunikaci mezi nám. Karla IV. a křižovatkou s ul. Nová

 • veřejné parkoviště ul. Nová, za Holdem, proti obytnému domu č.p. 222

 • oboustranně ul. 28. října od ul. Fibichova po ul. Havlíčkova

 • pravá strana ul. J. Seiferta v úseku od křižovatky s ul. Pražská, od přechodu pro chodce, po křižovatku s ul. Kněžny Emmy

Výše ceny tarifu parkovného bude stanovena takto:

a) parkovací automat - za první a druhou půlhodinu 10 Kč

- za druhou hodinu 20 Kč

- za každou další započatou hodinu 40 Kč

b) elektronická platba

- v první a druhé započaté půl hodině a druhé hodině za každé 3 minuty 1 Kč

- v dalších hodinách za každé započaté 3 minuty 2 Kč

Parkovací zóna B:

 • nám Míru od budovy č.p. 30 po ul. Svatováclavskou, budovu Komerční banky

 • nám. Míru před budovou (hlavním vchodem) č.p. 51

 • veřejné parkoviště + parkoviště pro služební vozidla MÚ Mělník v ul. Erbenova (5x zvláštní povolení MÚ pro hotelové hosty, 3x zvláštní povolení MÚ pro vykonání závěrečných zkoušek k získání řidičského oprávnění)

Výše ceny tarifu parkovného bude stanovena takto:

a) parkovací automat - za první půlhodinu 10 Kč

- za druhou půlhodinu 20 Kč

- za každou další započatou hodinu 40 Kč

b) elektronická platba - za první započatou půl hodinu za každé 3 minuty 1 Kč

- za druhou započatou půlhodinu za každé 3 minuty 2 Kč

- v dalších hodinách za každé započaté 3 minuty 2 Kč

Parkovací zóna C:

 • levá strana ul. Pražská od lékárny na nám. Karla IV. po vjezd do obchodního centra a Českou spořitelnu

 • pravá strana ul. Tyršova od stávající dopravní značky č. B 28 „Zákaz zastavení“ po přechod pro chodce u pošty

 • levá strana ul. Tyršova od přechodu pro chodce u pošty po přechod pro chodce s ul. 5. května na nám. Karla IV.

 • pravá strana ul. Pražská od křižovatky s ul. Jiráskova po křižovatku s ul. Macharova

 • parkovací místa po levé straně komunikace ve směru od vjezdu veřejného parkoviště ul. Nová, za Holdem, po přechod pro chodce ul. Nová u DBK, mezi poštou a Úřadem práce

 • veřejné parkoviště v ul. Tyršova před č.p. 99 – bývalé DBK Šťastný

 • 10 parkovacích míst ul. Palackého, levá strana ve směru od ul. Kněžny Emmy k ul. Česká

Výše ceny tarifu parkovného bude stanovena takto:

a) parkovací automat - za první půlhodinu zdarma

- za druhou půlhodinu 10 Kč

- za každou další započatou hodinu 20 Kč

b) elektronická platba - za první půl hodinu zdarma

- za druhou započatou hodinu za každých započatých 6 minut 1 Kč

- v dalších hodinách za každé započaté 3 minuty 1 Kč

Mění se též doba, kdy je parkování ve všech zónách placené. Od pondělí do pátku se platilo v časovém rozmezí 06.00 hodin -18.00 hodin. Nově vymezený čas placeného parkování je stanoven od 7.00 hodin do 17.00 hodin. Parkovné nebude zpoplatněno o víkendech a ve dnech státního svátku spadajícího na dny zpoplatněné.

POZOR! Řidič vozidla je povinen při stání na vymezeném místě umístnit viditelně za přední sklo vozidla doklad o zaplacení v parkovacím automatu. Rovněž tak je řidič při stání na vymezeném místě v zóně C, kdy doba stání nepřesáhne 0,5 hod. umístit viditelně za přední sklo vozidla doklad o započetí parkování, který si vyzvedne v parkovacím automatu bezplatně. Držitelé parkovacího průkazu ZTP a ZTP-P a řidiči označených vozidel (O7 - vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou a O2 – vozidlo řízené osobou sluchově postiženou) jsou od placení za parkování vozidla osvobozeni. Od placení stání jsou též osvobozeni řidiči zásobovacích vozidel po dobu, kdy provádějí aktivní zásobovací činnost (složení a naložení zboží a materiálu).

Mgr. Bc. Josef Daniška, vedoucí Odboru dopravních a správních agend MÚ MělníkMěsto - z radnice