Tip: Máme přehled co se kde šustlo! Buďte v obraze!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Máme za sebou dva roky na dopravním hřišti

Již dva roky se v Mlazicích daří oživovat areál dopravního hřiště mnoha akcemi, ať již organizovanými Programem prevence kriminality města Mělníka nebo dalšími organizacemi, které jej využívají. Cílem pracovní skupiny prevence kriminality při převzetí areálu bylo vybudovat multifunkční areál k pořádání akcí různého charakteru, především preventivního,  v bezpečném prostředí tohoto místa.

V roce 2013 se naši lektoři dopravní výchovy věnovali v rámci jarního i podzimního kola dopravní výchovy pro základní školy 1360 žákům především ze čtvrtých tříd, pro které je získání tzv. řidičáku na kolo významným pokrokem v jejich kompetencích (55 škol, 62 tříd). Z jednotlivých škol pak v dubnovém okresním kole dopravní soutěže poměřili své síly družstva žáků, z nichž nejlepší postoupili do krajského kola.

Ve spolupráci s mnoha organizacemi (státní i městská policie, hasiči, BESIP, LockZS, …) jsme připravili v dubnu pro širokou veřejnost preventivně dopravní akci s názvem Den bezpečné dopravy.

Významná je pro nás i spolupráce s Rodinnými centry Kašpárek a Chloumek, která jsou partnery akcí. Rodinné centrum Kašpárek je naším partnerem akcí Bezpečně o prázdninách (červen) a Rozjíždíme to s Kašpárkem (září), kdy se prevence odráží v přípravě na prázdninové skotačení dětí i na jejich zářijový návrat do školních lavic a dennodenního pohybu v městské dopravě. Obě rodinná centra nás významně podpořila v akci Otvírání nového sportovního hřiště s Drakiádou, kdy jsme pokřtili nově vybudované sportoviště, které má multifunkční využití pro návštěvníky i výuku dopravní výchovy. Drakiáda a výtvarné dílny potěšili malé i velké návštěvníky.

Dny s dopravní tématikou jsme připravovali pro Příměstský tábor pořádaný Domem dětí a

mládeže v Mělníku, ale i rodiče s dětmi ze zařízení Služeb prevence města Mělníka (azylový dům, domov pro matky s dětmi). 

Areál využili pro své akce např. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kontakt pro projekt „Nechceš-li AIDS, ani prcka, pomůže Ti šprcka“, dále Dobrovolní hasiči z Mlazic pro  Rozloučení se školním rokem.

Vnitřní i venkovní část je vhodná i pro školící akce, což se potvrdilo nejen při dopravní výchově, ale i při Teoretickém výcviku střelecké přípravy strážníků městských

policií a policistů různých útvarů Policie ČR nebo jedné části projektu Vzdělávání strážníků a policistů.

Dalším využitím areálu je i výcvik budoucích řidičů v bezpečném uzavřeném prostoru, ke kterému si venkovní prostor pronajímají místní autoškoly.

Abychom mohli areál využívat výše popsaným způsobem, tak jsme museli projít kus cesty protkaného postupnými změnami. Změny se týkaly proměny venkovního prostoru, kdy se nám podařilo vybudovat kruhový objezd, zrekonstruovat a doplnit vodorovné i svislé dopravní značení, vybudovat sportovní multifunkční hřiště. Proměna se týkala i budovy, ve které jsme vybavili učebnu moderní vyučovací technikou a zpříjemnili její prostředí výtvarným ztvárněním preventivních akcí. Vybudovali jsme i zázemí pro vyučující, kde si po celodenní výuce mohou odpočinout. Pro zkvalitnění vlastní výuky dopravní výchovy jsme zakoupili nová jízdní kola a přilby, kterými jsme doplnili stávající „vozový park“. Pro nejmenší jsme zakoupili několik odstrkovadel a pro seniory jsme zrenovovali pět jízdních kol značka Liberta, aby si při našich akcích také přišli na své. Pro poznámky našich posluchačů dopravní výchovy jsme vydali Zápisník správného cyklisty.

Pro rok 2014 chceme pokračovat v dalších proměnách areálu, což jsme již začali realizovat vybudováním ohniště (bude využíváno při pořádaných akcích v areálu) nebo umístěním trojlavice pro sezení u sportovního hřiště. Momentálně se podařilo sehnat finanční prostředky na realizaci další části projektu celkové proměny areálu, a to na herní prvky pro děti.

Hřiště je veřejně přístupné a jsme rádi, že si našlo své návštěvníky, kteří zde tráví svůj volný čas. Děkujeme všem návštěvníkům, že se zde chovají slušně a ohleduplně. A věříme, že i v tomto roce si najdeme své příznivce, kteří přijdou na naplánované akce v areálu. 

Bc. Irena Podivínská, DiS.
manažerka prevence kriminalityMěsto - z radnice