Tip: Staňte se redaktorem! Přidejte se k našemu teamu!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Rekonstrukce komunikací bude hotová do konce dubna

Od září loňského roku probíhá rekonstrukce komunikací ulic Na Oboře, Panešova a jejich spojovací části ulice Komenského včetně chodníků a doplňkových terénních úprav.

Projekt reaguje na neuspokojivý technický stav zmíněných komunikací a klade si za cíl zvýšení kvality, bezpečnosti a komfortu, jejich využití, stejně jako snížení prašnosti a hluku v řešení lokalitě. Celkové předpokládané výdaje projektu jsou přibližně 6 200 000 Kč a z výše cca 3,5 milionu Kč jsou hrazeny z Regionálního operačního program Střední Čechy.

Původní předpoklad byl, že celá rekonstrukce proběhne v roce 2013. Avšak díky stáří vodovodního řádu (odhadem 84 – 85 let) v ulici Panešova bylo nutné v této ulici nejprve provést jeho výměnu, aby se snížilo riziko nebezpečí havárie. Vzhledem k posunu v harmonogramu již nebylo možné dodržet technologické postupy (zimní období) pro pokládku živičného povrchu. Oprava vodovodního řádu včetně přípojek proběhla ještě  v závěru roku 2013. V první polovině března proběhlo odstranění živičného koberce v ulici Panešova. V návaznosti pak proběhla oprava hlavního řádu a přípojek plynu, v druhé  půlce měsíce března  nastoupila stavební firma na odstranění podloží a pokládku nového  podloží včetně živičného povrchu na komunikacích  a položení zámkové dlažby na chodníky.

Současně budou prováděny doplňkové terénní úpravy. Ulice Na Oboře a Komenského jsou již dnes průjezdné bez omezení. Předpokládaný konec realizace stavebních prací v ulici Panešova a zprůjezdnění celé lokality je plánované do konce dubna 2014.

Bc.Lukáš Kuda, euromanažerMěsto - z radnice