Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Částečná uzavírka

V níže uvedených termínech budou částečně uzavřeny ulice 28.října, Havlíčkova, Kpt.Jaroše a Fibichova v souvislosti s prováděním stavebních prací při opravě inženýrských sítí (plyn).

Harmonogram uzavírek je stanoven takto:

 1. etapa – termín od 8.4.2014 do 25.4.2014 – ul. 28. října a ul. Havlíčkova

 2. etapa – termín od 22.4.2014 do 6.5.2014 – ul. Kpt. Jaroše

 3. etapa – termín od 5.5.2014 do 31.5.2014 – ul. Kpt.Jaroše a ul. Fibichova

 

Objízdná trasa se nestanovuje.  Po celou dobu uzavírky ul. Kpt. Jaroše a ul. Fibichova nedojde k omezení a zdržování vozidel hromadné přepravy osob a k omezení obslužnosti autobusových zastávek na ul. Fibichova.Město - z radnice