Tip: Máme přehled co se kde šustlo! Buďte v obraze!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Náměstí Karla IV. si zaslouží pozornost

Bolavým místem města Mělníka je bezesporu současná podoba náměstí Karla IV. Obě budovy obchodních domů jsou ve špatném technickém stavu, navíc jejich prostorové řešení není šťastné, o budově VVS (neboli HOLD, Amerika) ani nemluvě.

Již v minulosti existovala studie zahraničního investora, jak celý prostor nově pojmout, ale ukázalo se, že je záměr ekonomicky neproveditelný.

Město nyní pracuje s myšlenkou uspořádat ideovou architektonickou soutěž, která by měla přinést řadu námětů, jakou cestou se na náměstí vydat.

V současné době připravuje proto odbor výstavby technické podklady – zaměření objektů, posouzení stavebně-technického stavu stávajících budov apod.

Samozřejmě, aby mohla být soutěž vyhlášena, je nutné připravit konkrétní zadání – tedy co město chce, co potřebuje a co bude ekonomicky realizovatelné v určitém časovém horizontu.

Do této problematiky bychom rádi zapojili veřejnost, a to formou výzkumu veřejného mínění.

V této věci spolupracujeme s profesionální brněnskou agenturou FOCUS.

Průzkum proběhne ve dvou fázích – v té první bude vybrána malá skupina občanů, reprezentantů určitých věkových a sociálních vrstev. S nimi vyškolení pracovníci povedou besedu. Na výsledky této první fáze naváže druhá – bude vytvořen speciální dotazník, který posléze, ve spolupráci s pracovníky firmy FOCUS, vyplní 300 vybraných občanů.

Proto, osloví-li vás tato výše uvedená firma, budeme rádi, když vyplnění dotazníku neodmítnete, protože jen tak máte možnost podílet se na tom, jakou podobu náměstí Karla IV. dostane. Každý pracovník firmy FOCUS se prokáže pověřením, které bude snadno ověřitelné.

Celá akce proběhne během dubna a května. Veškeré výsledky výzkumu veřejného mínění zveřejníme. Poté bude připraveno zadání architektonické soutěže a pokud ho zastupitelé schválí, mohla by být soutěž během září vyhlášena.

Pavel Průcha, vedoucí Odboru výstavby a rozvoje MÚ MělníkMěsto - z radnice