Tip: Přehledná a stále aktuální nabídka zaměstnání je dostupná zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Výzkum veřejného mínění 2014

Sedmého dubna odstartují policisté ve Středočeském kraji, to znamená i na Mělnicku, již šesté pokračování Výzkumu veřejného mínění. Zhruba dva tisíce respondentů bude mít možnost v rámci anonymního vyplnění dotazníku, který obsahuje celkem čtrnáct otázek, vyjádřit se mimo jiné k bezpečnostní situaci v místě bydliště, hodnotit práci policistů a další aspekty související s prací Policie ČR v rámci Středočeského kraje.

Od uvedeného data, po dobu tří týdnů, Vás tedy může kontaktovat uniformovaný policista a požádat Vás o několik minut Vašeho času potřebných k vyplnění dotazníku. Svým aktivním přístupem můžete napomoci ke zkvalitnění výkonu policejních činností ve Vašem bezprostředním okolí, v rámci okresu Mělník a nakonec i v rámci Středočeského kraje obecně. Cílovou skupinou výzkumu jsou respondenti ve věku od dvaceti let, horní hranice věku nebyla stanovena. Na Mělnicku policisté celkem osloví 164 osob.

Využijte tedy jedinečné možnosti aktivně se podílet na případných změnách v policejní práci a v případě, že budete kontaktováni, věnujte policistovi nebo policistce několik minut.

Děkujeme

Policie ČR
Územní odbor
M ě l n í k

 Město - z radnice