Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Město získalo dotaci na rekonstrukci ulice Kpt.Jaroše

V loňském roce se podařilo ve spolupráci s jednotlivými provozovateli  provést rekonstrukce inženýrských sítí v ulici Kpt. Jaroše. Od 7.4. do 30.5.2014 probíhají práce na II. etapě rekonstrukce plynu – jde o ulice 28. října, Havlíčkova a ul. Jarošova -  v úseku mezi ulicí  Fibichova až po   ul. Havlíčkova. Loni město požádalo o dotaci z Regionálního operačního programu Střední Čechy na rekonstrukci této páteřní městské komunikace, jejíž povrch je ve velmi špatném stavu.  Podařilo se a dotaci ve výši 85% z celkových nákladů máme odsouhlasenou. Rada města již schválila zhotovitele celé akce za 13 301 339 Kč – sdružení uchazečů COLAS – NEUMANN – VOTAVA.  Výběrové řízení musí ještě projít kontrolou Regionálního operačního programu Střední Čechy. Předpokládáme, že práce na komunikaci by mohly být zahájeny v polovině června.

Mgr. Helena Vavřinová, tisková mluvčí MÚ MělníkMěsto - z radnice