https://www.traditionrolex.com/7

 Městská policie Mělník informuje | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Chcete poradit kam dnes zajít na oběd? Prohlédněte si mělnické jídelní lístky.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Městská policie Mělník informuje

29.06.2007, 10:23

V ul. J.Seiferta ležel na silnici napůl vysvlečený mladík. Hlídka MP na  místě  zjistila, že se jedná o muže z Dolních Beřkovic, který je silně podnapilý. Na místo byla přivolána RZS a věc byla předána  na  OŘ PČR,  jelikož  dle  lékaře je nutný převoz do záchytné stanice. Hlídka OO PČR,  která  se  na  místo dostavila, muže z místa vykázala. O půl hodiny později opět hlásí občan, že v ul. J. Seiferta se nachází opilý muž a leží na chodníku. Muži bylo doporučeno, aby se obrátil na Policii ČR, která tento  případ již  řešila. Operační poté  celou  věc předala na P ČR,  kde operační  sdělil, že  na místo  vyšle hlídku,  která jej opět z místa vykáže. Záchytná stanice je v provozu od 16:00 hodin, takže jej nelze nyní převést.

29.06.2007, 12:00

Na služebnu se dostavil muž a předal nalezenou peněženku s doklady a malou finanční hotovostí.

29.06.2007,  15:08

Strážníci vyjeli do supermarketu EVA, kde se pokusila žena z Prahy odcizit kartáčky na zuby v hodnotě 89 Kč. Žena se k činu doznala a na místě zaplatila uloženou blokovou pokutu ve výši 500 Kč.

29.06.2007, 16:45

Při kontrolní činnosti hlídka MP nahlásila dva nápisy na  nově natřené zdi (vlevo  i vpravo  od vchodu) u Masarykova kulturního domu v ul.  U Sadů. Jedná se  o dva  nápisy  provedené  zlatou  barvou.  Hlídka   MP u zaměstnanců zjistila,  že  se  jedná  o  nápisy  staré  tři dny. Dle sdělení ředitele MKD Mělník by měly být  nápisy  do  zítra  odstraněny (přemalovány). Dále  bylo  hlídce  sděleno,  že  stejnou  barvou  mají pomalovány zaměstnanci MKD i své vlastní domy.

29.06.2007, 18:02

Na linku 156 nahlásil muž, že v parku u  kostela sv. Petra a Pavla  je  skupina  mládeže,  která dělá veliký nepořádek. Lezou po lešení, tahají žebříky a  jsou  v  podnapilém stavu. Na místě strážníci zastihli dva mladíky. Ti  sdělili,  že oslavili vysvědčení  a trochu  to  přehnali.  Hlídka  dotyčné  důrazně upozornila  na jejich protiprávní jednání a protože nedošlo k žádnému poškození majetku, vykázala je z místa.  Dále  se  hlídka  zkontaktovala  s oznamovatelem, který poděkoval za pomoc. Dále uvedl, že bude iniciovat uzavření parku pro  veřejnost, protože  k incidentům v tomto  prostoru dochází častěji.

30.06.2007, 19:40

Strážníci vyjeli na Slovany, kde dělá mládež opakovaně nepořádek kolem laviček před zdejšími domy (  papíry, pet lahve, cigarety atd.). Nyní rozbili meloun  a se  zbytky po sobě hází. Na  upozornění oznamovatelky, že  by měli po sobě  nepořádek uklidit, nereagovali. Strážníci na místě  zjistili, že se zde nachází skupina 10 osob. Hlídka mládež upozornila na  předmět stížnosti, důrazně jim bylo domluveno a ti poté za přítomnosti hlídky MP  daný prostor  po sobě  uklidili.

30.06.2007, 23:20 

Dne  30.06.2007 ve  23:20 hodin  spatřila  operační  MP  na  kamerovém systému skupinku osob, které procházela z náměstí Karla IV. Do ulice Kpt. Jaroše. Osoby svým chováním narušovaly veřejný  pořádek, a to například klepáním na okna domů, házením plastových láhví. Vbíhali různě do vozovky. Poté odešli  směrem do  ul.Kpt.Jaroše, kde se snažili  PET láhev umístit  nad výlohu obuvi a snažili se strhnout květináče  z oken. Operační předala své poznatky hlídce, která v uvedenou dobu prováděla kontrolní  činnost v  okolí kulturního  domu a  uvedenou skupinku  již pozorovala.  Jednalo se  o skupinku  šesti mladíků.  Celá skupinka  se chovala  velmi hlasitě  a docházelo  k rušení  nočního klidu.  Několik mladíků poté „válelo sudy“ uprostřed vozovky. Po výše uvedeném zjištění hlídka skupinku zastavila u vjezdu do ulice Kosmonautů a požádala  mladíky o  prokázání totožnosti.  Při prováděném  úkonu bylo  zjištěno, že  se jedná o několik mladistvých osob z Velkého Borku a z Mělníka. Jelikož hlídka pojala podezření,  že mohlo dojít ke konzumaci alkoholu a z chování mladíku to bylo  zřejmé, přistoupila  hlídka k  provedení orientační  dechové zkoušky.  Jelikož došlo  při prováděné  dechové kontrole  k poruše  přístroje na  měření alkoholu,  byla o  spolupráci a  součinnost  požádána  hlídka  OO  PČR Mělník. Tato  se na  místo dostavila  v 00:45  hodin a byla hlídce  MP nápomocna při  dalším  šetření.  Bylo zjištěno, že mladíci skutečně popíjeli alkohol, neboť zkouška prokázala u 16letého mladíka 0,17 promile, u 15letého 0,55 promile, u dalšího 15letého 1,12 promile. Mezi mladíky byli i dva , kteří již dosáhli plnoletosti. O celé věci ohledně mladistvých hlídka  vyrozuměla rodiče.  Hlídka MP  byla rodiči  dětí požádána o setrvání na místě až do jejich příjezdu. Této žádosti  bylo vyhověno.  Při   dalším  šetření  hlídka  mladíky  požádala  o  podání vysvětlení   k  celé  věci.  Hlídce   bylo   sděleno,  alkohol zakoupil jeden z plnoletých v supermarketu. Pro chlapce si postupně na místo dojeli rodiče. Celou záležitost předali strážníci k dořešení na Správní odbor MÚ Mělník a plnoletým mladíkům byla udělena bloková pokuta ve výši 1 000 Kč. Po  projednání celé  věci hlídka  MP zbylé mladíky z místa vykázala.

2.07.2007,  4:38

Na  linku 156  oznámil muž, že  v  ul.  Nad Okrouhlíkem leží  muž a má rozbitou hlavu, ale spí a dýchá. Hlídka  na místě  zjistila, že  muž zřejmě  pod vlivem alkoholu upadl a nárazem si udělal  viditelné krvavé zranění.  Ihned byla zavolána RZS. Do příjezdu  RZS hlídka MP dohlížela, zda jsou u zraněného zachovány životní funkce a z důvodu  podezření z  možného vnitřního  zranění s  mužem hlídka nehýbala.  Lékař RZS rozhodl o okamžitém převozu do nemocnice.

Ladislav Hošmánek, zástupce ředitele Městské policie MělníkMěsto - z radnice

https://www.traditionrolex.com/7